تعریف نوآوری اجتماعی شرکت ها

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو


مفهوم نوآوری اجتماعی که عموما پذیرفته شده باشد نداریم و حتی خود این اصطلاح هم به ندرت استفاده شده است (جاپ، ۲۰۰۲). بنابراین، تعریف این اصطلاح چیست؟ همکارم «فيل میرویس[۱] » و من، به تازگی این تعریف را ارائه کرده ایم:

نوآوری اجتماعی شرکت ها راهبردی است که مجموعه منحصر به فردی از دارایی های شرکت (مهارت های کارآفرینی، ظرفیت های نوآوری، بینش مدیریتی، قابلیت توسعه، و غیره) را به همراه دارایی های سایر بخش ها با هم ادغام می کند تا با هم به راه حل های جدیدی برای مسائل پیچیده زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی دست یابند و پایداری شرکت و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد (میرویس و گوگیزن، ۲۰۱۲).

مشخص شده است که دستیابی به تغییر واقعی در حل مسائل اجتماعی کنونی همان قدر که مشکل است پیچیده هم هست. «بدخیمی» این مسائل ریشه دار در برابر ابتکارات و راه حلهای سطحی مقاوم است. معمولا در مورد مشکلات «بدخیم» این مسئله صادق است که راه حلها نهادینه می شوند و رویکردها در مسیرهای حرفه ای کوته بینانه و فعالیت های ناقص و پراکنده گرفتار می شوند. نوآوری، هم در فضای دولتی و هم در فضای خصوصی، رویکردهای جدید ایجاد می کند و بر راه حل های جدیدی متمرکز است که با توسل به مفاهیمی مانند تخریب خلاق و عمل و تفکر کارآفرینانه، دارای پتانسیل ترکیب محرک های خصوصی و دولتی است (شلزینگر و همکاران، ۲۰۱۲). هرچند نوآوری در فضاهای دولتی و خصوصی مجموعه محرکها و انگیزه های متفاوتی دارد، اما هر دو می توانند رویکردهای فعلی را که غالبا رویکردهایی سخت و ثابت است را نرم و کم کم از بین ببرند.

نوآوری جایگاهی مهم در کسب و کار دارد، نوآوری اجتماعی شرکت ها نه تنها عامل اتحاد طبیعی با فرهنگ نوآوری است، بلکه برای تنظیم مجدد فعالیتهایش، به منظور رسیدگی و کمک به شرایط چالش برانگیز اداره کسب و کار امروزی، به نوآوری متوسل می شود. کسب و کار برای تشدید فروپاشی و یافتن راهی برای انجام کارهایی مانند پیشنهادات متفاوت، شکل سازمانی متفاوت یا مفهوم کسب و کار متفاوت، به نوآوری می نگرد (همل، ۲۰۰۰). حال زمان آن است که شرکت ها در مواجهه با مسائل زیست محیطی و اجتماعی که در سراسر دنیا با آن مواجهند، از همین اصول و چارچوب های نوآوری استفاده کنند.

خلق و ادغام نوآوری اجتماعی در مسئولیت اجتماعی شرکت ها، نماینده مرحله با گامی جدید برای مسئولیت اجتماعی است. این گام جديد مستلزم متحول شدن مسئولیت اجتماعی است که روی مجموعه نیروها و نقاط قوت نوآوری، به عنوان ابزاری برای غلبه بر بسیاری از مشکلات سازمانی و راهبردی فعلی (که موجب وابستگی بیش از حد به فرآیندها و بسترهای سنتی و منسوخ می شوند)، سرمایه گذاری می کند. در عین حال، نوآوری اجتماعی شرکت ها از این پتانسیل برخوردار است تا رویکردهای مربوط به این مسائل را مجددا چارچوب بندی کند، به آنها جان تازه بدهد و آنها را دگرگون کند و به این ترتیب مسئولیت ها و نقش های شرکت ها را مجددا تعریف کند.


پانویس

  1. 1