تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۸:۱۸
   

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۵:۵۸  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۶×)]
      ‏۱۵:۵۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 27 و13 و01.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۵:۵۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 16و13و01.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۵:۵۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 14و 13و01.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۰:۲۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) برخی از وجوه خیر در روایات را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۹:۵۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) رده:معرفی کتاب فرآیند شناسی خیر را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۹:۴۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) مقدمه کتاب (فرآیند شناسی خیر) را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     ‏۱۵:۵۸  نظام سازی خیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴٬۳۵۵). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۵:۵۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Wikikhair‏ (۳×)]
      ‏۱۵:۵۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 27 و13 و01.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۵:۵۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 16و13و01.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۵:۵۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر 14و 13و01.jpg را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۱۴:۴۹  رده:معرفی کتاب فرآیند شناسی خیر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۰۲۷). . [Wikikhair‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۹۹۷). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رده:معرفی کتاب» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۴:۴۰  برخی از وجوه خیر در روایات‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶٬۸۵۵). . [Wikikhair‏ (۴×)]
      ‏۱۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط دهی بین نظام خیر و طيب)
      ‏۱۴:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط دهی بین نظام خیر و طيب)
      ‏۱۴:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۷). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶٬۶۵۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> در روایات اهل بیت علیهم السلام د...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۹:۵۳  مقدمه کتاب (فرآیند شناسی خیر)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۳۵۸). . [Wikikhair‏ (۳×)]
      ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷٬۳۶۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> ==مقدمه== با کمی تأمل در موضوع هدایت [...» ایجاد کرد)