تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۱۲:۳۶
   

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

نو    ‏۰۹:۴۳  نشست تخصصی خیر ماندگار: اشتراک گذاری دانش بین سازمانی در سازمان های خیریه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱٬۶۲۷). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> <P style="text-align:center; font-size:25px; border-bottom: 6px...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۸:۲۳  تأثیر متقابل ژنتیک ومحیط بر بروز صفات اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم ودین‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱٬۳۱۵). . [Wikikhair‏ (۶×)]
      ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱٬۳۰۵). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;" اصلی|چپ <P style...» ایجاد کرد)
     ‏۰۸:۲۲  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۸×)]
      ‏۰۸:۲۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) تأثیر متقابل ژنتیک ومحیط بر بروز صفات اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم ودین را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۱۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م13ف3 و1.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۲:۲۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) تجربه های موفق ایده های نو جمعیت شکرانه مهر نیکان را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۲:۲۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م14 ف3.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۱:۵۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) معرفی کتاب بهره وری در قلمرو وقف و امور خیریه را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۱:۵۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م15 ف3.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۱:۳۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) معرفی کتاب راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۱:۳۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م16ف3.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     ‏۰۸:۱۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Wikikhair‏ (۴×)]
      ‏۰۸:۱۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م13ف3 و1.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۲:۲۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م14 ف3.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۱:۵۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م15 ف3.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۱:۳۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م16ف3.jpg را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۰۲:۲۲  تجربه های موفق ایده های نو جمعیت شکرانه مهر نیکان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸٬۵۱۳). . [Wikikhair‏ (۳×)]
      ‏۰۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸٬۴۷۶). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> چپ <P style=" border-right: 6px solid #8afcf8; ba...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۱:۵۵  معرفی کتاب بهره وری در قلمرو وقف و امور خیریه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۳۹۰). . [Wikikhair‏ (۶×)]
      ‏۰۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۸۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> چپ <P style="...» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۱:۳۳  معرفی کتاب راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶٬۴۶۷). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> اصلی|چپ <P style="...» ایجاد کرد)

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۴:۰۰  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۱۰×)]
      ‏۰۴:۰۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) گزارش تصویری دومین همایش ونخستین جشنوارۀ ملی خیر ماندگار را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و6و1.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۵۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و6و2.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۵۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8 ف3و5و2.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۵۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8 ف3و5و1.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۴۹ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و4و3.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۴۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و4و2.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۴۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و4و1.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۴۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و3و2.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۳:۴۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و3و1.jpg را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
نو    ‏۰۳:۵۹  گزارش تصویری دومین همایش ونخستین جشنوارۀ ملی خیر ماندگار‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۹۷). . [Wikikhair‏ (۳×)]
      ‏۰۳:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۳:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۶۹). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> وسط پ...» ایجاد کرد)
     ‏۰۳:۵۳  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Wikikhair‏ (۸×)]
      ‏۰۳:۵۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:تصویر م8ف3و6و1.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۳:۵۳ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و6و2.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۳:۵۲ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و6و1.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۳:۵۱ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8 ف3و5و2.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۳:۵۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8 ف3و5و1.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۳:۴۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و4و3.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۳:۴۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و4و2.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۳:۴۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:تصویر م8ف3و4و1.jpg را بارگذاری کرد ‏