تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۸:۵۴
   

‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۱۴  شناسایی و سنجش مؤلفه های مؤثر در مدیریت دانش مؤسسات خیریه مطالعه موردی: بنیاد خیریه راهبری آلاء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۱٬۴۱۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۸  (سیاههٔ محافظت). . [Wikikhair‏ (۲۶×)]
      ‏۱۱:۰۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 10.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 9.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 8.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 7.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۸ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 6.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 5.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 4.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 3.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 2.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۱۱:۰۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 1.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۹:۴۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 4.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۹:۳۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 3.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۹:۳۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 2.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۹:۳۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 1.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 12.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 11.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 10.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 9.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 8.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 7.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 6.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 5.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 4.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 3.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 2.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
      ‏۰۸:۵۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 1.JPG را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) [بارگذاری=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     ‏۱۱:۰۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Wikikhair‏ (۱۶×)]
      ‏۱۱:۰۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 10.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۷ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 9.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 8.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 7.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 6.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 5.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 4.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 3.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 2.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله سوم 1.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۰ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 4.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۳۶ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 3.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۳۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 2.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۳۵ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله دوم 1.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۰۹ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 6.JPG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۵۴ . . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:اولین همایش مدیریت مقاله اول 12.JPG را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۹:۴۱  بررسی مقایسه‌ ای حوزه اقدامات خیرین سلامت استان یزد در طی سال‌ های 1392 تا 1394‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸٬۸۵۵). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۰  مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان‌های خیریه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶٬۲۰۲). . [Wikikhair‏ (۶×)]
      ‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (۶-۴) تعیین سخنگو و چهره‌ی رسمی مبلّغ خیریّه‌ی شما (از درونِ سازمان))
      ‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (۵-۳. بازاریابی داخلی)
      ‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (۵-۳. بازاریابی داخلی)
      ‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (۵-۳. بازاریابی داخلی)
      ‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (۵-۲. بازاریابی یکپارچه)
      ‏۰۹:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶٬۱۳۵). . Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها)