یادکرد این مقاله

پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات کتاب‌شناسی برای آشنایی با نظام مدیریت وقف وامور خیریه در پانزده کشور اسلامی وپانزده کشور غیر اسلامی(مجموعهٔ سی جلد)