یادکرد این مقاله

پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ابعاد،مولفه ها و عوامل موثر بر فرهنگ وقف و خیریه(رویکرد سرمایه اجتماعی)