یادکرد این مقاله

پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات کتاب‌شناسی برای وقف و تأثیر آن در عمران شهرهای عراق دوره عثمانی