آثار احتضار (قرآن)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

اظهار ایمان و توبه، پشیمانی و درخواست بازگشت به دنیا از آثار احتضار می باشند.

اظهار ایمان

۱. اظهار ایمان از سوی کافران، پس از آشکار شدن نشانه‌های مرگ: ولو تری اذ فزعوا فلا فوت... وقالوا ءامنا به.... به قرینه آیه آخر سوره، این آیه، درباره لحظه جان دادن در دنیا است. [۱] [۲]

۲. اظهار ایمان و تسلیم فرعون در برابر حق، در پی آشکار شدن نشانه‌های مرگ: ... فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال ءامنت انه لا الـه الا الذی ءامنت به بنوا اسرءیل وانا من المسلمین. [۳]

اظهار توبه

اظهار توبه کافران و گناه کاران، هنگام فرا رسیدن مرگ: ولیست التوبه للذین یعملون السیـات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الــن ولا الذین یموتون وهم کفار... [۴]

پشیمانی

پشیمانی مشرکان از ترک عمل صالح، در حال احتضار: عــلم الغیب والشهـده فتعــلی عما یشرکون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صــلحا فیما ترکت... «رب ارجعون» برای استغاثه و حاکی از شدت حسرت و پشیمانی محتضر است. [۵] [۶] [۷]

درخواست بازگشت به دنیا

بازگشت به دنیا برای انجام عمل صالح، درخواست مشرکان در حال احتضار: عــلم الغیب والشهـده فتعــلی عما یشرکون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صــلحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. سیاق آیات، به مشرکان ارتباط دارد و جمله «و من ورائهم برزخ» قرینه است بر این که درخواست آنان، در حال احتضار است. [۸] [۹] [۱۰]

یقین به مرگ

یقین کافران به جدایی از دنیا، در پی آشکار شدن نشانه‌های مرگ: کلا اذا بلغت التراقی وظن انه الفراق. «ظن»، علمی است که از اماره و نشانه برای انسان به دست می‌آید و به معنای یقین نیز آمده است. [۱۱] [۱۲] [۱۳]

منبع

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آثار احتضار (قرآن)».

پانویس