آسان‌گیری در تهجد (قرآن)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

برای آسان گیری در تهجد و نماز شب، وجوب آن از مسلمانان رفع شده است.


رفع وجوب تهجد

ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الیل ونصفه وثلثه وطـائفة من الذین معک والله یقدر الیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرءوا ما تیسر من القرءان...(پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می‌خیزند؛ خداوند شب و روز را اندازه گیری می‌کند؛ او می‌داند که شما نمی‌توانید مقدار آن را (به دقت) اندازه گیری کنید (برای عبادت کردن)، پس شما را بخشید؛ اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید او می‌داند بزودی گروهی از شما بیمار می‌شوند، و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی (و کسب روزی) به سفر می‌روند، و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می‌کنند (و از تلاوت قرآن بازمی مانند)، پس به اندازه‌ای که برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید و به خدا «قرض الحسنه» دهید (در راه او انفاق نمایید) و (بدانید) آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می‌فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت؛ و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است!) [۱] («فتاب علیکم» یعنی خداوند با رفع وجوب نماز شب به شما تخفیف داد.) [۲]

عوامل آسان گیری در تهجد

بیماری

بیماری، از اسباب آسان گیری در تهجد و نماز شب بر مسلمانان به شمار می آید. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الیل ونصفه وثلثه وطـائفة من الذین معک والله یقدر الیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرءوا ما تیسر من القرءان علم ان سیکون منکم مرضی وءاخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله وءاخرون یقـتلون فی سبیل الله فاقرءوا ما تیسر منه... [۳] جمله سیکون منکم مرضی نشان می دهد که تخفیف در تهجد برای بیماران نیز در آیه ذکر شده است. [۴]

عامل جهاد

جهاد، از عوامل تخفیف در تهجد برای مسلمانان می باشد. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الیل ونصفه وثلثه وطـائفة من الذین معک والله یقدر الیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرءوا ما تیسر من القرءان علم ان سیکون منکم مرضی وءاخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله وءاخرون یقـتلون فی سبیل الله فاقرءوا ما تیسر منه... [۵] از جمله اخرون یقاتلون فى سبیل اللّه استفاده می شود که خداوند به مجاهدان در راه خدا در خواندن نماز شب تخفیف داده است. [۶]

عامل سفر

مسافرت، از اسباب آسانی تهجد برای مسلمانان می باشد. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الیل ونصفه وثلثه وطـائفة من الذین معک والله یقدر الیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرءوا ما تیسر من القرءان علم ان سیکون منکم مرضی وءاخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله وءاخرون یقـتلون فی سبیل الله فاقرءوا ما تیسر منه... [۷] مراد از ضرب فی الارض، مسافرت، و مراد از ((ابتغاء من فضل الله) ) طلب روزی از راه مسافرت به نواحی زمین برای تجارت است. [۸]


منبع

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آسان‌گیری در تهجد».

پانویس