آسیب شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

نادر ریاحی سامانی

چکیده

هرچند ریشه کار خیر در کشور ما مبتنی بر ریشه‌های قرآنی است و مصادیق آن نیز نشأت گرفته از وقف ـ وصیت ـ حبس ـ قرض‌الحسنه ـ صدقه ـ انفاق می‌باشد از طرفی چون برخی از این مؤلفه‌ها به عرصه تقنین وارد وطی یک قرن گذشته که سنگ بنای قانونگذاری در کشور نهاد شده است بعضا بدانها پرداخته و واکاوی و آسیب‌شناسی قوانین این حوزه فضای گسترده‌ای را می‌طلبد و امکان مطالعه و بررسی همه‌جانبه در این مقاله نمی‌گنجد لذا ترجیح دادم تا در سقف تعیین شده صرفاً مطالب مرتبط با قوانین مؤسسات خیریه را مورد بررسی قرار دهم و پیشنهاداتی ارائه نمایم شاید بتواند در استفاده از ظرفیت این بخش که در شرایط کنونی بعنوان بخش سوم از آن یاد می‌شود منشأ اثر باشد و زمینه‌ساز استفاده حداکثری از فرصت‌های جامعه گردد. واژگان کلیدی قانون، امرخیر، نیکوکاری، قانون توسعه معنی لغوی کلمه قانون: 1ـ قاعده ـ آیین 2ـ اصل و مقیاس چیزی 3ـ مقررات و احکام دولتی. فرهنگ فارسی معین [معین]1 معنی اصطلاحی کلمه قانون: قانون از واژه یونانی کنونی مشتق شده است و به مفهوم خط‌کش یا قاعده است، اما قانون به معنای عام وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانهاست. حاکمیت قانون در جامعه دارای دو وجه است: یکی این که شهروندان جامعه در سطحی قرار بگیرند که قانون‌پذیری به ویژگی فرهنگی‌شان تبدیل شود. دوم اینکه مراجع و ارگان‌های تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون به وجه احسن در جامعه بنیانگذاری شود، تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار ساخته و جنبه عینی حاکمیت قانون‌پذیری در جامعه شکل بگیرد.2 (شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر)

کلیدواژه ها: قانون، امرخیر، نیکوکاری، قانون توسعه