آشنایی با نظام مدیریت وقف وامور خیریه در پانزده کشور اسلامی وپانزده کشور غیر اسلامی(مجموعهٔ سی جلد)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

نام کتاب

اشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در پانزده کشور اسلامی و پانزده کشور غیر اسلامی (مجموعه سی جلدی)

نویسنده

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

تعداد کتاب

۳۰

سال انتشار

۱۳۹۶

ناشر

دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه

معرفی اجمالی

تصویر روی جلد

دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه از دیرباز در همه ادیان آسمانی به سنت حسنه وقف توجه شده است.

دین مبین اسلام نیز همچون سایر ادیان الهی اهتمام ویژه ای به ترویج وقف در جامعه دارد.

نهاد وقف پایگاه مستحکمی برای توسعه زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اداره جامعه است. با توجه به این ظرفیت ها «سازمان اوقاف و امور خیریه» به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه سایر کشورها مقدمات آشنایی و بهره گیری از توانمندی های سایر ملل را فراهم کند.

بنابراین از شهریور ۱۳۹۶، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی این سازمان پروژه پژوهشی شناخت وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه ۱۵ کشور اسلامی و ۱۵ کشور غیر اسلامی را آغاز کرد که نتایج آن در قالب بیش از ۳۰ کتاب مستقل منتشر شد.

شاخص های انتخاب کشورها عبارت اند از:

۱. همسایگی و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با ایران؛

۲. برخورداری از نظام مدیریت و فعالیت های در خور تامل در حیطه وقف و امور خیریه؛

۳. وجود ارتباط بخش وقف و امور خیریه بین ایران و کشور

هدف؛

4. داشتن تجربه موفق در وادی وقف و امور خیریه در دنیا.

این مجموعه، ساختار و وضعیت نظام وقف و امور خیریه؛ وضعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی؛ مفهوم وقف و امور خیریه؛ روند توسعه و وضعیت موجود بخش و امور خیریه؛ نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه این بخش را در هر یک از کشورهای هدف بیان میکند.

این اثر حاصل تلاش دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۱۳۹۶ می باشد.