آیه تداین

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

آیه لزوم کتابت بدهی مدت دار را آیه دین گویند.

منظور از آیه دین

به آیه ۲۸۲ سوره بقره " آیه دَین، تداین یا مداینه وقرض" مى گویند. "یا أیها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمى فاکتبوه ... ؛ [۱] اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهی مدت داری - به خاطر وام یا داد و ستد - به یک دیگر پیدا کنید آن را بنویسید! ..." .

طولانی ترین آیه قرآن

آیه دین طولانی ترین آیه قرآن هست.

نکات مهم آیه دین

آیه دین در بردارنده نکات فراوانى است که به برخى از آن ها اشاره مى نمائیم:

۱ - براى جلوگیرى از هر گونه اشتباه و نزاع و براى قرض و وام و معاملاتی که مقدارى از پول باقى مى ماند باید چیزى نوشته شود؛

۲ - نویسنده باید شخص سومى باشد، تا قرارداد از اطمینان بیش ترى برخوردار باشد و از دست برد یکى از طرفین سالم بماند؛

۳ - نگارنده باید عادلانه و عین واقعیت را بنویسد؛

۴ - نویسنده باید از احکام سند و شرایط معامله آگاه باشد؛

۵ - افزون بر نوشتن، طرفین در قرارداد، باید دو شاهد بگیرند؛

۶ - نگارنده سند و شهود، نباید به خاطر رعایت حق و عدالت مورد آزار و اذیت قرار گیرند ؛

۷ - تداین یعنى سلم - معامله سلف، پیش خرید و پیش فروش - یا نسیه یا اجاره و هر معامله اى که یکى از عوضین مدت دار باشد؛

۸- ضرورت تعیین مدت صریح، با قید روز و ماه و سال که از کلمه "مسمی" در آیه بر مى آید؛

۹- شاهد باید دو مرد باشد ( یا یک مرد و دو زن )؛ و ... .

مستندات مقاله

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۲، ص۳۸۱.

منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۲، ص۴۳۴.

مغنیه، محمد جواد، التفسیرالکاشف، ج۱، ص۴۴۰-۴۵۲.

سبحانی، جعفر، الایمان والکفرفى الکتاب والسنة، ج۱، ص۲۴۹.


منبع

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.

پانویس