احترام اهل تقوا (قرآن)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

متقین بر طبق آیات قرآن از احترام ویژه ای نزد خداوند و فرشتگان برخوردار می باشند.

احترام متقین

خداوند تقواپیشگان را گرامی داشته و آنها را مورد احترام قرار داده است. یـایها الناس انا خلقنـکم من ذکر وانثی وجعلنـکم شعوبـا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقـکم ان الله علیم خبیر.ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! [۱] .به هر حال قرآن مجید بعد از آنکه بزرگترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلى یعنى نسب و قبیله را از کار مى اندازد، به سراغ معیار واقعى ارزشى رفته مى‌افزاید: ((رامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است )) (ان اکرمکم عند الله اتقیکم ). به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات ظاهرى و مادى کشیده، و اصالت و واقعیت را به مساءله تقوا و پرهیزکارى و خداترسى مى دهد، و مى گوید براى تقرب به خدا و نزدیکى به ساحت مقدس او هیچ امتیازى جز تقوا مؤثر نیست. [۲]

احترام فرشتگان

احترام فرشتگان از پارسایان از مواردی است که در قرآن به آن اشاره شده است. ... کذلک یجزی الله المتقین• الذین تتوفـهم الملـئکة طیبین یقولون سلـم علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون.باغهایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می‌شوند؛ نهرها از زیر درختانش می‌گذرد؛ هر چه بخواهند در آنجا هست؛ خداوند پرهیزگاران را چنین پاداش می‌دهد! •همانها که فرشتگان ( مرگ ) روحشان را می‌گیرند در حالی که پاک و پاکیزه‌اند؛ به آنها می‌گویند: «سلام بر شما! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید!» [۳] [۴] گرامی داشت فرشتگان از پرهیزکاران در بهشت صورت می گیرد. ان المتقین فی جنـت وعیون• ادخلوها بسلـم ءامنین.به یقین، پرهیزگاران در باغها (ی سرسبز بهشت) و در کنار چشمه‌ها هستند. •(فرشتگان به آنها می‌گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! [۵] [۶] وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوبها وقال لهم خزنتها سلـم علیکم طبتم فادخلوها خــلدین.و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می‌شوند؛ هنگامی که به آن می‌رسند درهای بهشت گشوده می‌شود و نگهبانان به آنان می‌گویند: «سلام بر شما! گوارایتان باد این نعمت ها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید!» [۷] .نخست مى گوید: (( کسانى که تقواى الهى پیشه کردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى شوند)) (و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا). تعبیر به ((سیق )) (از ماده سوق بر وزن شوق به معنى راندن ) در اینجا سؤ ال انگیز است، و توجه بسیارى از مفسران را به سوى خود جلب کرده، زیرا این تعبیر در مواردى است که کارى بدون شوق و تمایل درونى انجام مى گیرد، این تعبیر درباره دوزخیان صحیح است اما درباره بهشتیان که مشتاقا به سوى بهشت مى روند چرا؟بعضى این تعبیر را به خاطر آن دانسته اند که بسیارى از بهشتیان در انتظار دوستانشانند. [۸] وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید• ادخلوها بسلـم ذلک یوم الخلود.(در آن روز) بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می‌کنند، و فاصله‌ای از آنان ندارد!•(به آنان گفته می‌شود:) بسلامت وارد بهشت شوید، امروز روز جاودانگی است! [۹] [۱۰]

منبع

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «احترام اهل تقوا»

پانویس