احسان و نیکوکاری، نمودهای خیر ماندگار

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مژگان میانرودی

چکیده

صدقه به هر نوع بخشش مالی و غیر مالی که به قصد رضای خدا باشد اطلاق می گرددد که شامل صدقات واجب و صدقات مستحب است.صدقه دادن و بخشش مال در اسلام و در زندگی اجتماعی دارای ارزش های بسیار زیادی است .قرآن پس از ایمان به خدا ، به موضوع انفاق و بخشش و صدقه توجه ویژه ای می کند و پرداخت صدقات را از اصول نیکی ها و اساس کارهای شایسته اعلام می دارد.باتوجه به تلاش ویژه اسلام در جهت مبارزه با فقر مادی و معنوی و تلاش برای ازبین بردن فاصله های هولناک طبقاتی ، فقر و تبعات گوناگون آن ، صدقه و بخشش می تواند روابط مالی افراد جامع بلکه روابط انسانی را دگرگون سازد و خانواده هایی را از بدبختی و مشکلات عدیده ای رهایی بخشد.از این رو است که صدقات به عنوان قرض و وام دادن به خداوند معرفی شده اند.باتوجه به بحران اقتصادی جامعه امروز و ایجاد شکاف طبقاتی زیاد ، این مقاله به بررسی نقش و اهمیت داشتن باورهای دینی و استفاده از آموزه های اسلامی و بخشش و صدقه درجهت کمک به همنوع که به کمرنگ شدن این شکاف و عوارض حاصل از آن می انجامد،می پردازد.روش مورد استفاده در این بررسی،به صورت توصیفی – تحلیلی با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و روایات و مطالعه مقالات می باشد.

کلیدواژه ها: صدقه و احسان، عمل خیر،تربیت اسلامی