احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

معصومه صادقی

چکیده

استفاده از ظرفیت‌های ادبی کشور می‌تواند کمک مؤثری در بهبود و توسعۀ مفهوم نیکوکاری در میان مردم این سرزمین داشته باشد. علیرغم غلبۀ عناصر نبرد و ستیز در داستان‌ها و افسانه‌ها توصیفات ویژه‌ای نیز در میان آثار ادبی دیده می‌شود که بیان‌کنندۀ نیکی به دیگران است. یکی از شاعران موفق در این حوزه سعدی است. نگاهی گذرا به درون‌مایه اغلب اشعار و حکایات سعدی نشان دهندۀ آن است که سعدی علاوه بر داشتن طبعی خلاق و برخورداری از قدرت سخنوری و هنر شاعری، خردمندی فرزانه و معلمی راه‌شناس و آگاه از رمز و رازهای هستی بوده و تلاش کرده تا اسرار حیات متعالی و هدفدار انسان را به صورت لطیف‌ترین تعبیرات تفسیر کند. سعدی تمامی شعور و وجوه زندگی آدمی را آن‌گونه که درخور نیک اخلاقی است در یک جا جمع کرده است. مفهوم نیکی در میان آثار سعدی ساری است و حتی نحوۀ معیشت و معاملۀ افراد را دربرمی‌گیرد. در این مقاله تلاش شده است به شیوه توصیفی- تحلیلی انگاره‌های تشکیل‌دهندۀ مفهوم نیکی در کلام سعدی شیراز معرفی شود. نیکوکاری در آثار سعدی به سه صورت مورد توجه قرار گرفته است: نیکی عقلانی، اعتقادی- دینی و اخلاقی- انسانی. در این میان نیکوکاری عقلانی بیشترین کاربرد را در سروده‌های این شاعر بزرگ ادب فارسی دارد.سعدی تمامی شعور و وجوه زندگی آدمی را آن‌گونه که درخور نیک اخلاقی است در یک جا جمع کرده است. مفهوم نیکی در میان آثار سعدی ساری است و حتی نحوۀ معیشت و معاملۀ افراد را دربرمی‌گیرد. در این مقاله تلاش شده است به شیوه توصیفی- تحلیلی انگاره‌های تشکیل‌دهندۀ مفهوم نیکی در کلام سعدی شیراز معرفی شود. نیکوکاری در آثار سعدی به سه صورت مورد توجه قرار گرفته است: نیکی عقلانی، اعتقادی- دینی و اخلاقی- انسانی. در این میان نیکوکاری عقلانی بیشترین کاربرد را در سروده‌های این شاعر بزرگ ادب فارسی دارد.

کلید واژگان: سعدی؛ بوستان؛ گلستان؛ نیکوکاری.