استفتائات وقف (81)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مطابق فتوای مقام معظم رهبری(ادام الله ظله)

استفتاء 1

شخصي مساحت پانصد متر زمين تصرفي خود را در حال صحت جسم و ثبات عقل و شعور وقف بناي اصغريه نمودند اما پس از گذشت سه سال از اين موضوع، واقف پشيمان شده و اظهار نمودند که چون اداره آموزش و پرورش هم براي احداث مدرسه از آن زمين گرفتنه اند، از دادن اين زمين منصرف شدم. هم اکنون چندين سال هست که واقف فوت نموده و زمين هم بين وارثين تقسيم و توزيع گرديده، بدين وسيله استعلام مي‌شود که اين زمين با اجراء صيغه وقف و قولنامه امضاء شد، و اضهارات سه سال بعد و پشيماني واقف، وضعيت اين زمين به چه صورت مي‌باشد؟ اعلام فرماييد.

بسمه تعالي اگر صيغه وقف خوانده شده و زمين مزبور به متولي شرعي تحويل داده شده است، ديگر واقف نمي‌تواند آن را بهم بزند ولي بايد همان استفاده اي که در وقف معين شده از زمين بشود و تغيير ندهند، ولي چنانچه زمين تحويل متولي شرعي و جهت وقف داده نشده، وقف تمام نيست و واقف مي‌توانسته از وقف منصرف شود. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 2

زميني آن که در اصل جنگل بوده توسط شخصي تصرف و بعداً وقف گرديده، و براي کارهاي عام المنفعه در اختيار اشخاص قرار گرفته است، آيا اين وقف صحيح است و مي‌تواند عرصه و اعيان را وقف نمايد؟

بسمه تعالي اگر با اجازه مقام مسئول زيربط احياء کرده و مالک شرعي آن شده است، مي‌تواند آن را وقف کند. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 3

عده اي افراد خير با جمع آوري کمک هايي از مردم، بنايي را جهت انجمني با نام انجمن توحيدي تأسيس کردند ولي از آنجا که اين انجمن منحل شد اين بنا توسط مؤسسين انجمن مذکور وقف مسجد محل گرديد و پس از اينکه مسئولين امور مسجد ساختمان مذکور را بلا استفاده و متروکه رها کردند، اداره بهزيستي با توافق مسئولين مسجد و صرف هزينه هاي فراوان آن را تعمير و در جهت خدمت به تعداد کثيري از خان زاده‌هاي محروم و بي سرپرست مورد استفاده قرار داد، اکنون متوليان مسجد ادعاي مالکيت و تخليه اين ساختمان را نموده‌اند. لطفاً بفرماييد با توجه به اين که اين بنا از کمک‌هاي مردمي جهت انجمن فوق تأسيس شده، آيا وقف براي مسجد صحيح است؟

بسمه تعالي چنانچه دهندگان پول اختيار به مؤمنين داده باشند، وقف مزبور صحيح بوده است و بايد محل مزبور را تخليه و تحويل جهت مسجد بدهند و قابل خريد و فروش نيست. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 4

کوهيست موقوفه که علفشان را براي مخارج و مصرف حسينيه و مسجدي مي‌فروخته و هيزمش را اهالي آن قريه براي خودشان مي‌آوردند، حالا آن کوه موقوفه را مردم قريه بين خود تقسيم کرده حتي بعضي‌شان منزل شخصي براي خود ساخته‌اند آيا چنين عملي جايز است؟ بر فرض عدم جواز منازل شخصي و تصرفات ديگر چه حکمي دارد؟

بسمه تعالي وقف کوه و تقسيم آن صحيح نيست. بلي اگر حريم موقوفه باشد، حکم وقف دارد و چنانچه با شرايط احياء شود ملک احيا کننده مي‌شود که بعد از اين که مالک شد مي‌تواند آن را وقف کند و با فرض عدم صحت وقف اگر اهالي قريه به اين طور تقسيم کرده‌اند که از هر قسمت بعضي استفاده کنند، مانع ندارد ولي مجرد تقسيم مزبور موجب مالکيت يا حقي نمي‌شود. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 5

ملکي است موقوفه خاص مسجد جامع که از قديم الايام تاکنون در اختيار موذن بوده است. آيا اداره اوقاف مجاز به اجاره دادن ملک موقوفه مورد نظر مي‌باشد و آيا اداره اوقاف مي‌تواند درآمد آن را در غير مورد وقف صرف نمايد؟ نظر مبارک را امر به تحرير فرمايند.

بسمه تعالي عوايد وقف بايد زير نظر متولي شرعي و با نبود متولي منصوب حاکم شرع در جهت وقف صرف شود و تخلف و تغيير جايز نيست و رسيدگي به قضيه شخصيه موکول است و مسئولين محترم در جمهوري اسلامي. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 6

پدر بزرگ حقير حدوداً هفتاد سال پيش باغ انگوري را وقف کرده‌اند و چند سال پيش از دنيا رفته‌اند و فعلاً اين موقوفه در اختيار پدر من مي‌باشد، که به خاطر ضعف توان احياء آن را ندارد و اگر همين طوري بماند خراب مي‌شود و از بين مي‌رود و ديگر کسي به اجاره آبادش نمي‌کند، و مسئوليت نمي‌پذيرد آيا مي‌توان اين باغ را فروخت و پولش را به تشکيلات امام حسين عليه السلام بدهند يا نمي‌توانند بفروشند، خواهشمندم حکم مسأله را بيان فرمائيد. ضمناً متذکر مي‌شوم که ايشان با زبان آذري وقف کرده‌اند و با صيغهً مخصوص اداء نکرده‌اند بلکه گفته‌اند من اين باغ را وقف کرده‌ام تا هر چقدر درآمد داشته باشد، صرف مخارج امام حسين عليه السلام بشود. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

بسمه تعالي وقف قابل خريد و فروش نيست، و هر گونه تصرف در وقف بايد زير نظر متولي شرعي موقوفه باشد، و در صورتي که متولي مايل باشد مي‌تواند وکيل بگيرد، و در صورتي که متولي خاص نداشته باشد توليت با حاکم شرع است، و به هر زباني وقف کرده باشد و تحويل متولي وقف داده باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل شود. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 7

آسيابهاي آبي که در حاشيه شهر وجود داشته‌اند و به تدريج از بين رفته و حال خرابه‌هاي آن موجود است درصورتي که هيچ گونه حصاربندي مشخصي نداشته باشد، داراي چه حکمي است و حد و حدود بارانداز آن شرعاً چه مقدار مي‌باشد؟ لطفاً مرقوم فرماييد.

بسمه تعالي آسياب آبي اگر وقف بوده با خراب شدن از وقفيت خارج نمي‌شود، و اگر ملک بوده تا مالک از آن اعراض نکرده بر ملک او باقي است و تعيين حدود و حريم آن با عرف محل است. علي بن الجواد الحسيني الخامنهاي استفتاء 7 آسيابهاي آبي که در حاشيه شهر وجود داشته‌اند و به تدريج از بين رفته و حال خرابه‌هاي آن موجود است درصورتي که هيچ گونه حصاربندي مشخصي نداشته باشد، داراي چه حکمي است و حد و حدود بارانداز آن شرعاً چه مقدار مي‌باشد؟ لطفاً مرقوم فرماييد.

استفتاء 8

آيا مي‌توان وسايل وقف مسجد را از قبيل تريبون، پايه مکروفون، موتور برق، براي سوگواري سيدالشهداء حسين بن علي عليه السلام جهت دسته آرايي و راهپيمايي به بيرون از مسجد برده شود در صورتي که هيئت براي خودش مستقل باشد، و اگر از مسجد خارج شود چه حکمي دارد؟ دستور فرماييد تا از اوامر حضرتعالي اطاعت شود.

بسمه تعالي اگر وقف شده که در مسجد از آن استفاده شود، بيرون نبرند و از وقف بايد به همان راهي که وقف براي آن شده بهره‌ برداري نمايند. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 9

قطعه زميني در جوار قبرستان متروکه اي با سابقه حدود 200 سال در کنار ملک اينجانب قرار دارد، وجود آن باعث در معرض تعرض قرار گرفتن کشت و زراعت بنده به دليل عدم مالک مشخص و استفاده عموم به عنوان محل خرمن کوبي و تردد گرديده، با توجه به اين که مرجعي به عنوان تصميم گيرنده براي اين گونه موارد وجود ندارد. اينجانب در صورت صلاحديد و امر مقام ولي امر حاضرم زمين ياد شده را کشت نموده عايد آن را به هر ترتيبي که دستور فرماييد واريز نمايم، کسب تکليف موجب آسودگي خاطر و اداي وظيفه مي‌باشد.

بسمه تعالي قبرستان را نمي‌شود تصرف کرد و بايد براي دفن مؤمنين از آن استفاده شود. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي

استفتاء 10

زميني وقف آب انبار شده بود و مورد بهره برداري قرار مي‌گرفت و طبقه ي همکف آن گوشه اي بناي مسجد و قسمت اعظم آن حسينيه مي‌باشد، و اين آب انبار براي تقريباً 30 سال بدون استفاده افتاده و قابل بهره برداري براي مورد وقف نمي‌باشد، آيا با توجه به نياز مبرم و اساسي جوانان و کتاب دوستان و عدم وجود يک فضاي فرهنگي براي رفع نيازمندي هاي اعتقادي و فرهنگي، اجازه مي فرماييد که اين مکان را به کتابخانه تبديل نموده و از فضاي همکف کمافي السابق به عنوان مسجد و حسينيه استفاده شود.

بسمه تعالي امر وقف با متولي شرعي آن است که با وجود متولي خاص او دخالت مي‌کند و با نبود او حاکم شرع متولي است و اگر به هيچ نحو استفاده از وقف در جهت وقف ممکن نيست، مي‌توانند با نظر متولي شرعي در مطلق خيرات از جمله کتابخانه از آن استفاده کنند. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي