انفاق متقین (قرآن)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

یکی از مصادیق متقین انفاق ذکر شده است.

انفاق

انفاق مال در راه خدا، از اوصاف متقین می باشد. ... هدی للمتقین• ... ومما رزقنـهم ینفقون.آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران است.•(پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب (آنچه از حس پوشیده و پنهان است‌) ایمان می‌آورند؛ و نماز را برپا می‌دارند؛ و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند. . [۱] [۲] .. وءاتی المال علی حبه ذوی القربی والیتـمی‌والمسـکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب... اولـئک هم المتقون.نیکی، (تنها) این نیست که (به هنگام نماز،) رویِ خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید؛ (و تمام گفتگوی شما، درباره قبله و تغییر آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازید؛) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا، و روز رستاخیز ، و فرشتگان ، و کتاب (آسمانی)، و پیامبران، ایمان آورده؛ و مال (خود) را، با همه علاقه‌ای که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق می‌کند؛ نماز را برپا می‌دارد و زکات را می‌پردازد؛ و (همچنین) کسانی که به عهد خود -به هنگامی که عهد بستند- وفا می‌کنند؛ و در برابر محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ ، استقامت به خرج می‌دهند؛ اینها کسانی هستند که راست می‌گویند؛ و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛) و اینها هستند پرهیزکاران! . [۳]

شان نزول

چون تغییر قبله سر و صداى زیادى در میان مردم بخصوص یهود و نصاری به راه انداخت ، یهود که بزرگترین سند افتخار خود (پیروى مسلمین از قبله آنان ) را از دست داده بودند زبان به اعتراض گشودند، که قرآن در آیه ۱۴۲ با جمله (سیقول السفهاء) [۴] به آن اشاره کرده است آیه فوق نازل گردید و تاءیید کرد که این همه گفتگو در مساءله قبله صحیح نیست بلکه مهمتر از قبله مسائل دیگرى است که معیار ارزش انسان هاست و باید به آنها توجه شود و آن مسائل را در این آیه شرح داده است. [۵]

آیات مشابه

.. للذین اتقوا... • ... والمنفقین....بگو: «آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه‌های مادی)، بهتر است؟» برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده‌اند، (و از این سرمایه‌ها، در راه مشروع و حق و عدالت ، استفاده می‌کنند،) در نزد پروردگارشان (در جهان دیگر)، باغهایی است که نهرها از پایِ درختانش می‌گذرد؛ همیشه در آن خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه، و خشنودیخداوند (نصیب آنهاست). و خدا به (امورِ) بندگان، بیناست. •آنها که (در برابر مشکلات، و در مسیر اطاعت و ترک گناه،) استقامت می‌ورزند، راستگو هستند، (در برابر خدا) خضوع، و (در راه او) انفاق می‌کنند، و در سحرگاهان، استغفار می‌نمایند. [۶] [۷] .. اعدت للمتقین• الذین ینفقون فی السراء والضراء..و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن، آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است. •همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می‌کنند؛ و خشم خود را فرو می‌برند؛ و از خطای مردم درمی‌گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد. [۸] [۹] وسیجنبها الاتقی• الذی یؤتی ماله یتزکی• وما لاحد عنده من نعمة تجزی• الا ابتغاء وجه ربه الاعلی.و بزودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می‌شود، •همان کس که مال خود را (در راه خدا) می‌بخشد تا پاک شود. •و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد (به این وسیله) او را جزا دهد، [۱۰]

منبع

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «انفاق متقین»

پانویس