بررسی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز محصول به عنوان یک اصل رقابتی بر عملکردمالی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

عاطفه شهرابی فراهانی؛ مرتضی قاسمی

چکیده

استراتژی ها ابزاری هستند که شرکتها می توانند به وسیله آن به هدف های بلندمدت خود دست یابند و می توانند به صورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی، تنوع بخشیدن به فعالیت ها، خرید از شرکت های دیگر،تولید وعرضه محصول، رسوخ در بازار، کاهش هزینه ها، فروش اقلامی از دارایی ها و تشکیل مشارکت های خصوصی باشد.هدف از مدیریت هزینه کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است.اطلاعات مدیریت هزینه برای قیمت گذاری محصولات، تصمیم گیری در خصوص ایجاد، تغییر در محصول به منظوردستیابی به سودآوری بیشتر،تعیین روش های جدید بازاریابی و...می باشد. بنابراین استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها در بلندمدت تاثیر قابل توجه ای دارد. رهبری هزینه در درجه اول موجب کارایی عملیاتی میشود ، با این وجود به راحتی تقلید میشود و عملکرد برتر حاصل از این استراتژی در طول زمان انتشار نمی یابد ، از طرف دیگر تمایز ازطریق خدمات و محصولات منحصر فردی که به مشتریان ارائه می شود به شرکت ها اجازه می دهد تا عملکرد برتر خود را در طول زمان حفظ کنند. امروزه رقابت در بازارها موجود با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته همراه است.بسیاری از شرکتها با تدوین و افزایش استراتژی های رقابتی مناسب زمینه رشد وپیشرفت شرکت را فراهم می سازند. هدف این مقاله بررسی نقش و تاثیر استراتژی های رهبری هزینه و تمایز محصول به عنوان یک اصل رقابتی برعملکرد مالی شرکت هاست که به عنوان عاملی مهم و موثر در روند پیشرفت و موفقیت در عملکرد شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای در پی بیان نوآوری و تبیین و تحلیل بررسی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز محصول به عنوان یک اصل رقابتی بر عملکرد مالی جهت استفاده شرکتها برای دستیابی به سودآوری و موفقیت در بازار رقابتی می پردازد.

کلیدواژه ها:

استراتژی رقابتی ؛ مدیریت هزینه ؛ تمایز محصول؛ عملکرد مالی.