بررسی جرم پولشویی در بستر مؤسسات خیریه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

یاسین باجلانی؛ سید محمد حسینی

چکیده

پولشویی یکی از مهمترین جرایم اقتصادی می‌باشد که امروزه رواج زیادی یافته و قلمرو وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرایم را در‌برمی‌گیرد. پولشویی که عبارت است از پنهان کردن یا تطهیر منشأ درآمد های نامشروع و غیر قانونی، از طرق و روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که یکی از این روش‌ها می‌تواند مخفی کردن منشأ نامشروع پول در قالب تأسیس خیریه‌ها و فعالیت تحت پوشش بنگاه‌های خیریه باشد. از آنجا که سازمان‌ها و مؤسسات خیریه مورد اعتماد و اقبال عموم مردم هستند و احتمال کشف جرم در آن‌ها به دلیل ماهیت خیرخواهانه‌ای که دارند کمتر است، مکان‌های مستعدی برای پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی می‌باشند. به گونه‌ای که مجرمین اقتصادی با بهره‌گیری از عدم شفافیت در عملکرد و فعالیت‌های مالی مؤسسات خیریه، آن را مأمن مناسبی جهت تطهیر پول-های کثیف خود یافته‌اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین جرم پولشویی، تاریخچه، مستندات قانونی و مراحل شکل‌گیری آن، به بررسی این جرم در قالب نهادهای خیریه می‌پردازد و در پایان پیشنهادهایی در جهت شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های مؤسسات خیریه و نظارت ویژه بر عملکرد و نیز کنترل فعالیت‌های آن‌ها ارائه می‌دهد تا بتوان از وقوع پولشویی در این نهاد‌ها پیشگیری کرد.

کلیدواژه ها: پولشویی؛ مؤسسه خیریه؛ شفافیت؛ اموال نامشروع؛ جرایم اقتصادی