تاثیر انفاق و نیکوکاری بر توزیع درآمد

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سعید گرشاسبی فخر

چکیده

نیکوکاری و انفاق از دید قرآن و روایات از اهمیت بسیاری برخوردار است، وجود آیات و روایات فراوان در این زمینه، تایید کننده اهمیت این موضوع هستند. انفاق هم به لحاظ آثار فردی و هم آثار اجتماعی تاثیرات زیادی بر جامعه دارد. یکی از شاخصهای مهم تحت تاثیر انفاق و نیکوکاری، توزیع درآمد در یک جامعه می باشد. توزیع درآمد به معنای چگونگی تقسیم درآمد در میان افراد یک جامعه است و بهبود توزیع آن یکی از اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی دولت ها محسوب می شود. همانطور که در مبانی نظری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، احسان و نیکوکاری و انفاق مال، تاثیر مثبتی بر بهبود توزیع درآمد دارد و به همین دلیل هست که مورد تاکید فراوان احادیث و آیات و روایات قرار گرفته است. بر این اساس پرداخت صدقات به جهت مصارفی که در دین مبین اسلام برای آن ها در نظر گرفته شده است و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی و وعده الهی مبنی بر جبران مال انفاق کننده سبب بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود.

کلیدواژه ها:

انفاق، نیکوکاری، توزیع درآمد