تاثیر نقش وقف و امور خیریه در اقتصاد مقاومتی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

رشدیه عالیان

چکیده

یکی از مهمترین مسایلی که امروزه باید به آن توجه داشت تاثیر نقش وقف و امور خیریه در تامین نیازهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد.اینکه وقف تا چه حد می تواند در رفع کمبودها و شکوفایی اقتصاد کشور مفید واقع شود، نیازمند بحث و بررسی عمیق صاحب نظران،کارشناسان حوزه اقتصاد در سطح کلان و اعمال آن در سیاست هاو برنامه های عمرانی کشور است.وقف بعنوان پشتوانه عظیم مادی و معنوی ، اثرات زیادی در راستای تامین نیازمندی ها، رفع کمبودها ،پیشرفت و شکوفایی کشور در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی ، فرهنگی ، آموزشی و.... استفاده نمود. فرضیه مقاله این است که «وقف و امور خیریه در شکوفایی اقتصاد مقاومتی تاثیر دارد». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. بررسی های این مقاله نشان می دهند که وقف و امور خیریه در شکوفایی اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیر گذار دارد. کلیدواژه ها:اقتصاد ، وقف، امور خیریه ، تحریم ، اقتصاد مقاومتی