تجربه راه‌اندازی یک کسب‌وکار اجتماعی: ادبیاد، بستری مجازی برای آموزش، پژوهش و ترویج زبان و ادبیات پارسی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

کیان فرح‌زا؛ سحر خلیل‌زاده

چکیده

در یادداشت پیش رو به تجربیات ایده پردازی و راه اندازی و فعالیت کسب‌ و کار اجتماعی ادبیاد پرداخته‌ شده است. ادبیاد با الگو برداری از دو الگوی کسب‌ و کار اجتماعی و کسب‌ و کار بستر، ضمن بهره‌ برداری از مزایای هر کدام از این دو روش و رفع موارد مناقشه‌ برانگیز آن‌ ها، بستری مجازی برای آموزش زبان و ادبیات پارسی تاسیس نمود. با هدف‌ گذاری در راستای آموزش، پژوهش و ترویج زبان و ادبیات پارسی، چشم‌انداز این کسب‌ و کار اجتماعی بهبود وضعیت عدالت آموزشی در این حوزه است. در این یادداشت به مبانی نظری، شکل‌ گیری کار گروهی و آغاز فرآیند اجرایی، ساختار سازمانی، طرح‌ های در دست اجرای گروه، چالش‌ های بازاریابی، سنجش موفقیت و در نهایت برنامه‌ های پیش‌ روی ادبیاد پرداخته شده است. به نظر می رسد الگوی ارائه شده برای این کسب و کار نوپا در حوزه آموزش زبان و ادبیات پارسی می تواند راهنمایی برای شکل گیری دیگر کسب و کار های اجتماعی از نوع بستر با اهداف مشابه باشد.

کلیدواژه ها:

زبان و ادبیات پارسی، کسب‌وکار اجتماعی، بستر آموزش مجازی، ادبیاد.