تحلیل محتوای پیامک های کمیته امداد امام خمینی برای صدقات روزانه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سعید مسعودی پور

چکیده

ارتباط با خیرین یکی از مولفه‌های کلیدی حفظ آنهاست. این مفهوم که در ادبیات کسب و کار تحت عنوان مشتری مداری مطرح است، تلاش دارد تا با برقراری ارتباط با مشتری و توجه به خواسته ها و نیازهای او، وفاداری نسبت به محصول را در او ایجاد کند. در حوزه بازاریابی خیریه، ارتباط با مشتری برای ایجاد وفاداری در او بسیار مهم و اساسی است. تقدیر و تشکر از خیرین، بازخور به آنها در خصوص نحوه هزینه کرد کمک‌ها، سهم هر خیر در حل مشکلات نیازمندان و ... از جمله داده‌هایی است که در ارتباط با خیرین به عنوان مشتریان یک خیریه باید مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش اقدام به تحلیل محتوای پیامک‌های کمیته امداد امام خمینی برای اعلام به خیرینی که صدقات روزانه از طریق تلفن همراه خود پرداخت می‌کنند، شد. نتایج بررسی‌ها نشان می-دهد که 34 درصد از پیام‌ها به پیامدهای انفاق، 10 درصد به شرایط انفاق و 16 درصد به مولفه‌های بینشی و نگرشی موثر در انفاق پرداخته اند. به نظر می‌رسد اگر چه اقدام کمیته امداد در ارسال پیامک‌های روزانه برای صدقات روزانه امری مطلوب شمرده می-شود، اما از تمام ظرفیت‌های موجود در این خصوص استفاده نشده است. در انتها نیز راهکارهایی برای ارتقا شرایط فعلی پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها: بازاریابی خیریه؛ مشتری مداری؛ کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ انفاق؛ تحلیل محتوا.