تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمد صالح طیب نیا؛ حوریه ربانی اصفهانی

چکیده

فرهنگ ایرانی، به دلیل گستردگی آموزه‌های دینی و اخلاقی، زمینه بسیار مساعدی برای تاسیس موسسه های خیریه است تا با بازتولید سرمایه اجتماعی ، صور متفاوت و متنوعی از خدمات عام المنفعه را به جامعه ارائه دهند.در سال های اخیر این اقدامات در کشورمان شکل مدرن تری به خود گرفته است و بسیاری از این فعالیت ها از طریق موسسات و بنیاد های خیریه صورت می گیرد. لیکن به رغم فعالیت در این حوزه ، کشور ما در انجام فعالیت های خیرخواهانه داوطلبانه در سطح جهان از موقعیت بالایی برخوردار نبوده و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد و نیاز به برنامه ریزی صحیح و اصولی در این حوزه دارد. لیکن از آنجایی که هر گونه برنامه ریزی بایستی بر اطلاعات و شناخت جامعه مبتنی باشد وبه دلیل آن که فقر اطلاعات یا حداقل نقصان اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از ویژگی ها و مشکلات جوامع در حال توسعه و از جمله جامعه ماست ، لذا شناخت آسیب ها وخلا های موجود در خیریه های کشور و ارائه راهکار در جهت رفع این مشکلات می تواند در آگاهی مردم، خاصه قشر نیکوکار و خیرخواه و قشر مستضعف و بی سرپرست از یک طرف و مناسبات حاکمیتی از سوی دیگر مؤثر باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی خلاها و آسیبهای موجود در این حوزه پرداخته گردد.

کلیدواژه ها: واکاوی ، امر خیر ، ایران ، آسیب ها ، خلاها