جامعه معلولین ایران

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

تاریخچه و شرح فعالیت های جامعه معلولین ایران

وجود سازمان های غیردولتی در پیشینه کهن ایران زمین، امری بدیع و نو نبوده است و این سازمان ها به عنوان مکمل امور حکومتی و تأمین کننده نیازهای مردمی در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمل کرده اند. اما بهرحال دنیای معاصر شکل نوینی از این گونه سازمان ها را براساس اهداف، روش ها و بینش های مشخصی ارائه داد که با توجه به پررنگ تر شدن نقش مردم در سرنوشت خود، این سازمان ها رونق بسیاری گرفتند. این سیر تاریخی در ایران با مشروطه آغاز و با انقلاب اسلامی تشدید شد. انقلاب اسلامی با طرح از حاکمیت مردم بر مردم موجب زمینه سازی توسعه و گسترش این روند شد.

مؤسسان جامعه معلولین ایران با درک شرایط جدید و نیاز معلولان به داشتن چنین سازمانی در بحبوحه انقلاب در آبان ماه 1357 اقدام به تأسیس سازمانی غیردولتی نمودند و به عنوان اولین سازمان غیردولتی مرتبط با معلولان جسمی و حرکتی با شماره 1959 نام خود را ثبت و شروع فعالیت نمودند. هدف اصلی تشکیل آن؛ ((پیگیری و نلاش در جهت شناساندن توانایی ها و حل مسائل و مشکلات و همچنین ارتقاء بیش از پیش نیروهای مادی و معنوی معلولان)) که بمنظور تحقق اهداف فوق، جامعه معلولین ایران در زمینه های

الف؛ فرهنگی- آموزشی،

ب؛ حقوقی- اجتماعی،

ج؛ بهداشتی- درمانی،

د؛ رفاهی

و دیگر خدمات مرتبط با معلولان بود تا بتواند از انبوه معضلات و بسیاری دغدغه های مبتلا به این قشر محروم و سختی دیده بکاهد و زمینه های اعتلای فرهنگی، آموزشی، حقوقی، اجتماعی، بهداشتی درمانی و اقتصادی معلولان را در جامعه فراهم سازد.

ساختار جامعه معلولین ایران براساس مدل حکومتی جمهوری اسلامی بنا شد و مایه اصلی آن بر شیوه دموکراسی مبتنی است. اساسنامه مصوب جامعه معلولین ایران، حکم قانون اساسی این سازمان را دارد که سعی شده برای مدت مدیدی نیازهای جامعه معلولین ایران را برطرف نماید.

اعضای جامعه معلولین ایران، حق انتخاب نمایندگانی را دارند که وظیفه آنها در وهله اول انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و در وهله بعدی نظارت و نظردهی در امور کلان و مهم جامعه است.

هیات مدیره نیز براساس اساسنامه و سایر قوانین جامعه به انجام امور داخلی و بیرونی آن می پردازد و بازرسان ناظر مستقیم عملکردهای آنها هستند. بی اغراق جامعه معلولین ایران از مردمی ترین و دمکرات ترین سازمان های غیردولتی در ایران است و عملکرد بیست و هفت ساله آن شاهدی بر این مدعاست که با همین شیوه به اداره خود پرداخته و امور خود را در دست داشنه است.

جامعه معلولین ایران در تمام این سال ها، کوشش کرده تا استقلال مالی و ساختاری خود را حفظ نماید و در عین حال به تعامل و ارتباط مستمر و مثبت با سازمان های دولتی مرتبط با امور معلولان (بویژه سازمان بهزیستی کشور) بپردازد و از این لحاظ هم جایگاه والایی میان دیگر سازمان های غیردولتی مرتبط با امور معلولان در ایران دارد. این جامعه با توجه به بضاعت اندک و امکانات ناچیز، خدمات بسیاری را برای اعضای خویش مهیا کرده و حداکثر تلاش خود را برای بسیج نیروهای معلول برای دستیابی به حقوق مختصر خود صرف نموده است. حتی برای فراگیر نمودن فعالیت های خود، در مراکز استان ها و شهرستان ها به تأسیس شعبه و دفتر مبادرت ورزیده است و هر ساله این میزان افزایش یافته و تا امروز حدود 17 شعبه و 72 دفتر و تقریباً000/50 هزار نفر عضو داشته در سراسر ایران شکل گرفته است.

در تمام این سالها حدود 18 دوره انتخابات هیات مدیره برگزار شده است و هم اکنون ریاست هیات مدیره با ریاست آقای مجتبی نوروزی و نایب رئیسی آقای رضا زارع دیسفانی و با حضور خانم ها فریده احمدیان ، سیمین پورقدیمی، سیما کیکاووسی و آقایان کامران عاروان ، محمد نخعی قائنی و سرپرستی آقای کامران عاروان در حال خدمت به معلولان گرامی می باشند.

اهداف جامعه معلولین ایران‏

به منظور پیگیری و تلاش در جهت شناساندن توانائی ها و حل مسائل و مشکلات و همچنین ارتقاء بیش از پیش نیروهای مادی و معنوی معلولین (از طریق بکارگیری کلیه امکانات مؤثر در چهار چوب ضوابط اسلامی و قوانین جاری کشور) جامعه معلولین ایران که در برخی از مواد اساسنامه "جامعه" نامیده می شود تأسیس می گردد.

بند الف) فرهنگی، آموزشی: 1) تهیه نشریات به منظور ارائه افکار و خواسته های معلولین.

2) برگزاری سمینار، نمایشگاه، تئاتر، اردوهای آموزشی تفریحی و ورزشی به منظور اعتلای سطح دانش و روحیه معلولین.

3) کوشش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و بینش اسلامی معلولین.

4) تلاش و پیگیری در جهت مبارزه با بیسوادی معلولین.

5) تلاش برای رفع موانع آموزشی و پرورشی اعم از مادی و معنوی و ارائه طرح های لازم به مسئولین کشور جهت بهره مندی هر چه بیشتر معلولین از امکانات و برنامه های آموزشی و سعی در ایجاد زمینه های همکاری و تشریک مساعی هر چه بیشتر با ارگان های ذیربط به منظور ارتقاء سطح آموزش تخصصی معلولین.

6) کوشش در جهت بهره گیری از تجارب و پیشرفت های علمی موسسات مرتبط با معلولین اعم از موسسات داخلی یا سایر کشورها بر مبنای ضوابط و شرایط جاری کشور.

7) تألیف، ترجمه، انتشار کتب و نشریات در زمینه های مرتبط با معلولین.

بند ب) حقوقی، اجتماعی:

1) سعی در ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور فعال معلولین در اجتماع.

2) دفاع از حقوق معلولین و ارائه طرح به مقامات کشوری به منظور حفظ حقوق معلولین در مورد رفع نارسائی های قوانین در کلیه زمینه ها.

3) ارائه پیشنهاد و طرح به مسئولین در زمینه ایجاد تسهیلات لازم جهت فعالیت روزمره معلولین از جمله رفع موانع معماری در اماکن عمومی و بناهای مسکونی و تجهیز وسائط نقلیه عمومی.

4) تلاش در جهت ضرورت اشتغال معلولین با برخورداری از حق اولویت نسبت به سایر افراد.

5) تلاش در زمینه شناسائی انواع مشاغل مناسب جهت اشتغال معلولین.

6) کوشش در جهت شناسائی واکنش های جامعه نسبت به معلولیت به منظور ایجاد زمینه تحقیق در رفع واکنش های منفی و تقویت واکنش های مثبت.

7) تلاش در جهت جلب همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به اهداف جامعه معلولین ایران.

8) کوشش در جهت خودکفائی مادی معلولین با ایجاد زمینه های مناسب از جمله آموزش حرفه ای.

9) تلاش در جهت تأمین مسکن مناسب برای معلولین با تسهیلات بانکی.

10) تلاش در جهت رفع مشکلات اجتماعی، ازدواج و ... از طریق ارائه مشاوره.

11) تلاش در زمینه ایجاد شرکت های تعاونی تولید، توزیع، مصرف، مسکن، بویژه صندوق تعاون و همیاری معلولین.

بند ج) بهداشتی، درمانی:

1) ارائه طرح های آموزشی به مسئولین جهت پیشگیری از بروز معلولیت و نحوه کمک های اولیه.

2) تلاش در جهت اختصاص بخشی از هر بیمارستان به امور توانبخشی.

3) ارائه طرح در مورد آموزش بهداشت ویژه معلولین و پیگیری در جهت اجرای آن.

4) تلاش در زمینه شناساندن عوامل درمانی، توانبخشی منجمله ورزش برای معلولین و ارائه طرح های لازم در زمینه استفاده مطلوبتر از امکانات موجود.

5) ارائه طرح هائی در مورد بیمه درمانی کلیه معلولین کشور و پیگیری در جهت تصویب و اجرای آنها.

6) مشارکت در زمینه ایجاد مراکز بهداشتی، درمانی معلولین.

7) تلاش در جهت تامین وسایل کمک توانبخشی، بهداشتی و درمانی اعم از تسهیل واردات و بهبود کیفی و کمی تولیدات داخلی از طریق ارائه طرح به مسئولین.

8) سعی در ایجاد زمینه فعالیت جامعه در صنایع تولید وسایل کمک توانبخشی معلولین. بند

د) سایر فعالیت ها:

1) ارائه طرح به مسئولین و تلاش در جهت بیان ضرورت گردآوری آمارهای مربوط به معلولین و بکارگیری اطلاعات قابل دسترس در برنامه ریزی.

2) بررسی وضعیت انجمن ها، جوامع، سازمان ها و مراکز مرتبط با معلولین به منظور جمع آوری اطلاعات و تحقیقات علمی جهت دستیابی به طرح های سازنده و مفید و همچنین پیشگیری از تضییع حقوق معلولین.

3) کوشش در زمینه های مناسب پیش بینی نشده در جهت دستیابی به اهداف جامعه.

‏آدرس شعب جامعه معلولین ایران‏ :

ردیف نام شعبه آدرس تلفن
1 آذربایجان شرقی تبریز، خیابان 17 شهریور، کوچه برق لامع، کوچه ملاعلی اکبر، پلاک 173 5511954 0411
2 آذربایجان غربی ارومیه، خیابان عطائی، کوی یازدهم، روبروی مسجد مناره، داخل فضای سبز 2248141 0443
3 ایلام ایلام، خیابان خرمشهر، پائین تر از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایلام 2231700 0843
4 البرز کرج، چهارراه کارخانه قند ، میدان شهید فهمیده ، مجتمع پاسارگاد ، واحد دوم ، طبقه اول 27502750263
5 اصفهان اصفهان، خیابان سروش، روبروی مسجد الغفور ، خیابان صاحب الزمان ، کوچه اشرف زاده پلاک 8 34460198 031
6 چهارمحال و بختیاری شهرکرد، خیابان شریعتی، کوچه 42، پلاک17، ساختمان تشکل های غیردولتی 2253966 0381
7 خراسان رضوی مشهد، بین فلکه صاحب الزمان و میدان تختی، خیابان طاهری شمالی، پلاک 140/ 1 7263466 0513
7281787
8 خوزستان اهواز، کمپلو – خیابان شیخ بهاء شمالی – خیابان دهقان مطلق – پلاک 150 3831003 0613
9 زنجان زنجان میدان ولیعصر خ شیخ فضل الله نوری خ فیاض بخش کوچه محمد جوادی پلاک 40 33443794024
10 سیستان و بلوچستان زاهدان، خیابان مصطفی خمینی، جنب بهزیستی استان ، صندوق پستی : 98155897 33447900054
11 فارس شیراز، خ فخرآباد ، روبروی بیمارستان سوختگی قطب الدین – پارک پهلوان - 2324402 0713
12 کهگیلویه و بویراحمد یاسوج، میدان هفت تیر بالاتر از هتل ارم- اورژانس اجتماعی 33235939 074
13 کرمانشاه کرمانشاه ، شهیاد ، خ ارتش ، کوی محسن هاشمی ، فرعی امیری پلاک 12 ( علی ویسی ) 9189201997
14 کرمان کرمان، چهار راه خاجو، مجتمع بهزیستی استقلال 2222545 0341
15 گیلان رشت ، بلوار امام خمینی ، خیابان پیام نور ، بعد از دانشگاه، بن بست اول ، آپارتمان اول طبقه همکف 33609362 013
16 لرستان خرم آباد، خیابان جلال آل احمد، خیابان 30 متری، خیابان فارابی ،کوچه اول پلاک 49، صندوق پستی : 6819875978 33208146066
17 مازندران ساری، خ 15 خرداد مقابل شورای شهر، مرکز توانبخشی فیاض بخش طبقه زیرین ،کلینیک ارتوپدی فنی کد پستی36361 _ 48187 33268717011
18 مراغه مراغه، خیابان کاشانی، روبروی 12 متری ارسلان، جنب گل فروشی بهار 37245586041

درگاه اینترنتی

http://iransdp.com

منبع

راه ماندگاری-جامعه معلولین ایران