جایگاه سازمان های مردم نهاد در گسترش امور خیر و نیکوکاری

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سید محمدرضا محمودپناهی

چکیده

سازمان های مردم نهاد یا سمن ها، بخشی از نهادهای مدنی هستند که بعنوان نهادهای واسط بین جامعه و دولت و حتی بین افراد جامعه عمل می کنند و بارهای بر زمین مانده دولت را بر می دارند. این سازمان ها بصورت غیرانتفاعی، داوطلبانه و مردمی و با انگیزه های متنوع عمومی فعالیت می کنند و تعداد آن ها در کشورهای مختلف و کشور ما به سرعت در حال افزایش است. با توجه به این که امور خیر و نیکوکاری بعنوان بخش سوم اقتصاد بعد از اقتصاد دولتی و خصوصی بر مبنای کمک های بلاعوض و غیر انتفاعی مردم انجام می گیرد،‌ سازمان های مردم نهاد ظرفیت بسیار زیادی برای انجام فعالیت های خیرخواهانه و نیکوکاری دارند. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش کتابخانه ای و تحلیلی - توصیفی انجام شده است، در شرایطی که دولت و دیگر بخش های حاکمیت با تنظیم قوانین و نظارت و عدم مداخله زمینه فعالت را فراهم کنند، سازمان های مردم نهاد می توانند شاخص های خیر و نیکو کاری را توسعه دهند.

کلیدواژه ها: نهادها مدنی؛ سازمان های مردم نهاد؛ امور خیر و نیکوکاری؛ اقتصاد دهش