رفتارهای مطلوب آموزشی برای تثبیت وتقویت سلامت معنوی به عنوان خیر ماندگار

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

محمود جهاندیده

چکیده

انسان ها می توانند بارفتار خداپسندانه وباروش محبت ، دوستان واطرافیان خودرا درمسیر زندگی یاری دهند.بنده باروش محبت ورویگشاده بودن درمدت 28سال تدریسم موفق بوده ام .دلگرمی دادن ومحبت نمودن خیر ماندگار معنوی است که هزینه برنمی دارد اما پرونده ی نامه ی اعمال انسان ها را وزین وپُر می نماید واز باقیات الصالحات است.امروزه بحران های زندگی ونابسامانی های اقتصادی دربسیاری از دانش آموزان موجب دلسردی آن ها نسبت به درس وتحصیل شده است. بنده با الگوگرفتن از رفتار وگفتار معصومان ،با شاگردانم رفتار ملایم ومطلوبی برقرار کرده ام .به سوالات اعتقادی واجتماعی آن ها باعلاقه مندی جواب می دهم وتاحدی که می توانم؛یاس وناامیدی را از دل آن ها می زدایم.آن ها را به مطالعه وتحصیل علاقه مند می کنم وتنش های فکری را که از زندگی مادی برمی خیزد،ازدل آن ها می زدایم. امید به آینده رادر دل آن ها شکوفا می سازم وآن ها را به ارتباط بیشتر با قرآن وعترت فرا می خوانم.باشناخت تنش های درونی سرکوب شده ی آن ها راه حل مناسب نشان می دهم .باروش اعتدال وبه دور از تبعیض وبرپایه ی محبت توجه به کرامت نفس را در آن ها تقویت می کنم ودرآن ها با ایجاد انگیزه تغییر رفتار به سوی یادگیری مطلوب ایجاد می نمایم.

کلیدواژه ها: محبت ،اعتدال،کرامت نفس،تغییر رفتار