روش ها و مدل های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

مریم حسین زاده اردیزی

چکیده

در آیات قرآن واژه احسان به معنای انجام دادن کار نیک می باشد که جامع ترین برنامه اجتماعی که خداوند به آن فرمان داده عدل و احسان است و تمام هستی بر پایه عدالت استوار می باشد که عدالت با تمام قدرتش در مواقع بحرانی به تنهایی کارساز نیست و خداوند بلافاصله بعد از عدل دستور به احسان داده و حل مشکلات را علاوه بر عدالت نیازمند به ایثار و گذشت و فداکاری و انفاق در راه خدا و جهاد و صدقه به تهیدستان و مسکینان و خانواده و... که با اصل احسان تحقق می یابد و همچنین در کنار احسان انفاق هم تاکید شده است. که به معنای خارج کردن چیزی از ملک خود برای دیگران می باشد که خداوند انفاق را برابر با حج و جهاد می داند. و همچنین مفسرین در مورد انفاق گفته اند : که انفاق یعنی بیرون کردن زکات از مال ,و معتقدند تا زکات مال را بیرون نکنید و به تهیدستان ندهید به بهشت نرسید و این انفاق به توانگران و عامه مومنان توانگر می دانند که هر کس به اندازه توان خودش انفاق کند.

کلیدواژه ها: احسان؛ نیکوکاری؛ قرآن؛ روایات؛ انفاق