شناسایی شیوه‌های تأمین و جذب مشارکت مالی برای سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو


امیرحسین رمضانی بیدگلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی شیوه‌های جذب مشارکت مالی و تأمین مالی برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌منظور کمک به تأمین هزینه‌های این سازمان‌ها برای رسیدن به اهدافشان بوده است. برای استفاده از نظر نخبگان، از روش مصاحبه عمیق با 13 نفر از متخصصین و کارشناسان امور مالی، روابط عمومی، فعالین امور خیریه و مدیران سمن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. نتیجه شناسایی 45 شیوه تأمین مالی برای خیریه‌ها و سمن‌ها بود که در 14 دسته «دریافت حق عضویت از اعضا»، «دریافت بودجه از دولت»، «تأمین مشارکتی هزینه‌ها»، «استفاده از افراد متخصص جذب (رایزن جذب)»، «خیرین متمول و عمده»، «تأسیس صندوق مالی حمایت از خیریه‌ها»، «جمع‌آوری کمک‌های خرد»، «استفاده از وجوهات شرعی»، «کارآفرینی و ایجاد شغل برای مددجویان»، «درآمدزایی»، «فروش محصولات»، « فروش خدمات»، « اجاره و فروش دارایی‌ها»و «سایر» طبقه‌بندی شدند. پس از آن نیز، 14 دسته یاد شده، در 4 گونه «شیو های بودجه ای»، «شیوه های درآمدزایی»، «شیوه های همگون»و «شیوه های ناهمگون» نوع شناسی و تقسیم بندی شدند.

کلیدواژه ها:

خیریه؛ سمن؛ درآمد خیریه؛ تأمین مالی سمن؛ درآمدزایی