شناسایی مولفه های مهارتهای اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی به منظور تقویت فعالیت های خیرخواهانه افراد

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

زهره موسی زاده

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی مولفه های مهارت های اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی به‌منظور تقویت فعالیت های خیرخواهانه در افراد انجام شد. روش انجام پژوهش، تحلیل متن به شیوه قیاسی- استقرایی و جامعه تحلیلی پژوهش آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، آیات و روایات مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی و پس از تحلیل متن در قالب مقولات و زیر مقولات طبقه‌بندی گردید. یافته‌های پژوهش در قالب مقوله کلی ارتباط با دیگران و 21 زیرمقوله طبقه بندی گردید. در زمینه مقوله ارتباط با دیگران زیرمقولات (سلام کردن، قدردانی، اظهار محبت، صداقت، نصیحت، خوب سخن گفتن، وفای به عهد و پیمان، عفو و بخشش، تعاون، انفاق، نصرت، احترام و تکریم شخصیت، حسن ظن، حسن سلوک، اصلاح ذات البین، وحدت، ایثار، عدالت، رعایت ادب، امربه مهروف و نهی از منکر) احصاء گردید. نتایج این پژوهش می تواند به منظور تقویت فعایت های خیرخواهانه افراد مبتنی بر آموزه های اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:مهارت های اجتماعی، ارتباط با دیگران، فعالیت های خیرخواهانه