ضرورت حضور رسانه در بحث ترویج فرهنگ خیر؛ چرایی و چگونگی (بیان یک تجربه‌ی موفق در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

خاطره خانجانخانی؛ سمانه السادات ملک ثابت؛ محمدحسین نیکوکاران

چکیده

با جستجوی این عبارت «رسانه و خیرین» در موتورهای جستجو درمی‌یابیم که در تمامی اظهارات مسئولین و دست‌اندکاران امور سلامت، سالمندی، آموزش و پرورش و رفاه مردم، توجه و نگاه عمیق مسئولین به رسانه به عنوان یک ابزار کمکی برای جلب خیرین است. این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که هر سازمان، علاوه بر آکاهی از نیازهای خود، نیازهای خیرین مرتبط با عرصه‌ی خود را نیز بشناسد و به زبان مشترکی با آنها دست پیدا کند. اضافه بر آن، حضور بازوی سومی به عنوان روابط عمومی آشنا با با این دو موضوع در این عرصه ضروری است. عنصری که بتواند با حضور فعال خود و صرف هزینه‌ی کافی علاوه بر جلب مشارکت خیرین و تأمین نیازهای مالی سازمان، رسانه را به صورت شایسته درگیر موضوع ترویج فرهنگ خیر ساخته و ماندگاری نام خیرین، این نیاز روانی را به خوبی سبب شود. در بین سال‌های 93 تا 95 مجموعه‌ی نکویی اهل کرم، مستندی 15 دقیقه‌ای در 20 قسمت و با مشارکت خیرین عرصه‌ی سلامت تهیه و از رسانه‌ی ملی،‌ شبکه‌‌ی استانی پخش شد. اگرچه تنها ساخت این مستند هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیون را برای دانشگاه به همراه داشت، اما توانست به دو هدف مهم دست یابد. قدردانی انسانی شایسته از عملکرد خیرین با بیان تفکرات آنها در مورد مردم و نمایش عملکرد آنها به صورتی شایسته و دیگر ترویج فرهنگ خیر در عرصه‌ی سلامت. این مجموعه با صرف هزینه‌ای از شبکه استانی پخش شد و اگرچه تمام صحبت‌های خیرین و زندگی آنها را ارائه نمی‌کرد اما توانست رضایت خیرین، خانواده‌‌ی آنها و افرادی که نسبت به آنها شناخت داشتند را برآورده سازد. تلفیق داستان زندگی خیرین، در واقع تاریخ پزشکی و سلامت هر منطقه‌ای است و هر کدام از این افراد سهمی بزرگ در ایجاد مراکز درمانی دارند. از این رو پیشنهاد می‌شود، در یک حرکت متمرکز اضافه بر ضبط خاطرات خیرین نسبت به نگارش فیلمنامه‌ای از همین خاطرات اقدام شود. تجربه‌ی مثبت ساخت این مستند، زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که دو تن از خیرین به رحمت خدا رفتند در واقع این مستند توانسته بود، آخرین آرزوهای این افراد را به عنوان یادگار به تصویر بکشد. انتخاب کارگردان آشنا به فضای خیری و فضای بومی یزد، تأثیر مثبتی بر کیفیت ساخت این مجموعه گذاشته و توانست این مجموعه را در میان تعداد محدودی مجموعه‌های راه‌یافته به بخش رقابتی و اصلی جشنواره فیلم سلامت قرار داده و نتیجه‌ی مثبتی را برای آن رقم بزند.

کلیدواژه ها:خیرین سلامت؛ مستند؛ رسانه؛ فرهنگ خیر