طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکت های مردمی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو


سید حسین سیدی

چکیده

جذب مشارکت های مردمی که وقف مهم ترین نماد اسلامی و گسترده ترین نهاد جذب مشارکت است، نقش مهمی در توسعه تمدن اسلامی خصوصا توسعه علم و فناوری داشته است. اما با ظهور ساختارهای نوین اداری این نقش کمرنگ تر شد و دولت خدماتی را که طی سالها بر پایه مشارکت مردم اداره می شد همانند آموزش و بهداشت را برعهده گرفت. با گذشت زمان مشخص شد که دولت جز با مشارکت مردم از عهده وظایف ذاتی خویش برنمی آید از این رو بخش های دولتی همانند وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه، بازسازی و تجهیز مدارس و وزارت بهداشت جهت توسعه بهداشت و مراکز درمانی فعالیت‌هایی را جهت جذب مشارکت های مردمی اجرا نمودند که به موفقیت‌های بی‌نظیری دست پیدا نمودند. این مقاله به دنبال طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکت‌های مردمی با توجه به تجربیات نهادهای دولتی موفق در استفاده از این ظرفیت است. در الگوی ارائه شده هر نهاد بخشی به عنوان ستاد جذب مشارکت های مردمی دارد که وظیفه ارتباط با خیرین، خیریه ها و عموم مردم را جهت اهداف مشترک خیریه به انجام می رساند.

کلیدواژه ها:

جذب مشارکت، مدل همکاری، خیرین، خیریه