معرفی کتاب سفیران مهربانی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

نام کتاب

سفیران مهربانی

نویسندگان

ضحی اثنی عشری، پریسا عليویردی

ناشر

قبسات ۱۳۹۷/ ۱۸ صفحه

این کتاب در هفت فصل به چگونگی مدیریت داوطلبان در سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه و عام المنفعه می پردازد. مؤلفان تلاش کرده اند علاوه بر بیان نکات و مباحث علمی در حیطه مدیریت داوطلبان، با ارائه داستان واره هایی فعالان این حوزه را با راهکارهای عملی در این خصوص آشنا کنند.

داستان واره های این کتاب، طی ساعت ها مصاحبه با فعالان سازمان های مردمی در ایران جمع آوری شده است. از دیگر ویژگی های این کتاب ارائه فرم های برنامه ریزی و مدیریت داوطلبان است که به مدیران سازمانها جهت مدیریت بهتر کمک می کند

فصل اول؛ کار داوطلبانه

اصلی

در فصل اول پس از تعریف سازمان های مردم نهاد و عام المنفعه و کار داوطلبانه ، به اهمیت :الیت های داوطلبانه بر سلامت فرد و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته می شود.

فصل دوم؛ آماده سازی سازمان برای حضور داوطلبان

این فصل در خصوص ضرورت اصلاح رویکرد مدیران نسبت به نیروهای داوطلب صحبت می کند و تلاش شده است با ارائه دیدی وسیع تر نسبت به جایگاه نیروهای داوطلب ، مدیریت بهتر این نیروها پایه ریزی شود همچنین با ارائه داستان واره هایی واقعی از آماده نبودن سازمانها در پذیرش داوطلبان، بر لزوم تغییر فرهنگ سازمان تأکید می شود.

فصل سوم برنامه ریزی برای جذب داوطلبان در سازمان

این فصل به معرفی انواع داوطلبان می پردازد و با معرفی ویژگی ها و تفاوت های انواع داوطلبان، نکات لازم برای تعامل با آنها تبیین می شود. طراحی فرصت های مشارکت داوطلبان و نحوه تدوين شرح وظایف موضوعاتی است که در ادامه این فصل می خوانیم

فصل چهارم؛ جذب داوطلبان

این فصل از کتاب درباره روش های جذب داوطلبان است. طراحی پویش جذب داوطلبان با ارائه مثال های مفید و اثرگذار ارائه می شود. به علاوه اشتباهات رایج و نکات مؤثر در طراحی فراخوان جذب مطرح شده است.

ریسک های حضور نیروهای داوطلب در سازمان و نحوه مدیریت ریسک سرفصل های دیگری است که در این فصل به آنها پرداخته می شود.

فصل پنجم؛ آشناسازی و آموزش داوطلبان

این فصل درباره آموزش داوطلبان است.در ابتدای فصل بر اهمیت پرداختن سازمان به آموزش داوطلبان تأکید می شود و پس از آن روش های آموزش داوطلبان معرفی می شود.

در ادامه آشناسازی و آموزش بدو ورود داوطلبان و آموزش مستمر مطرح می شود و مخاطب را بر آن می دارد که با مطالعه نمونه های سایر سازمان ها برای خلق مدل مناسب آموزشی در سازمان خود ایده بگیرد.

فصل ششم؛ هدایت و نگهداشت داوطلب

فصل حاضردرخصوص هدایت و نگهداشت نیروهای داوطلب است که قلب مدیریت داوطلب در مدل ارائه شده در این کتاب به شمار می رود. در این فصل این موضوع بحث می شود که حفظ و انگیزه بخشی به داوطلبان فرایند جداگانه ای نیست و همه بخش های سازمان، از برنامه ریزی و جذب ، تا آموزش و ارزیابی، بایستی با رویکرد حفظ داوطلب طراحی شوند.

تفاوت مدیرت و رهبری، نکاتی برای انگیزه بخشی به داوطلبان و مدیریت تعارض های پیش آمده از مباحث دیگر این فصل است.

فصل هفتم؛ ارزیابی برنامه مدیریت داوطلب و قدردانی از داوطلبان

فصل آخر کتاب درباره ارزیابی برنامه مدیریت داوطلب است. بخش ارزیابی در دو زیرمجموعه ارزیابی برنامه و ارزیابی کارایی داوطلبان جمع بندی می شود و پس از آن با ذکر مثال، شیوه های تقدیر و تشکر و در صورت نیاز روش های پایان دادن به کار داوطلبان بیان می شود.