موسسات خیریه سیاست پژوهی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

علیرضا صفرپور

چکیده

ناکامی دولت ها در تحقق اهداف محرومیت زدایی به خاطر محدودیت های بودجه ای و عدم خلاقیت لازم و عدم تمایل بخش خصوصی در تعقیب مسائل اجتماعی به دلیل ماهیت انتفاعی و انگیزه سودگرایانه حاکم بر فضای بازار، می طلبد که از ظرفیت مشارکت های مدنی و اجتماعی برای جبران این ناکارآمدی و شکست بازار در پیگیری اهداف توسعه اجتماعی استفاده گردد. جوامع جهانی با بحران غذایی، بحران زیست محیطی، بحران بهداشت و بحران مستمر اقتصادی و اجتماعی مواجه می باشند. چاره اصلی جهت حل اساسی این معضلات و توسعه پایدار، بهره مندی از سیاست پژوهی می باشد. سیاست پژوهی عمومی مجموعه ای از قوانین، مقررات و اقدامات را شامل می شود که تغییر نظم اجتماعی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را مد نظر دارد و بر سه هدف عمده متمرکز است: کاهش نابرابری ها، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و بهبود مؤلفه های شهروندی. امور خیریه به عنوان اقدام داوطلبانه در جهت نفع اجتماع، ظرفیت بسیار مناسبی برای شناسایی مشکلات عمومی و بالفعل کردن پتانسیل های بالقوه برای پرداختن به آن ها در جهت رفع و یا تقلیلشان است. لذا بهره مندی از خیریه و وقف در راستای سیاست پژوهی می تواند منجر به ایجاد موسسات خیریه سیاست پژوهی گردد. موسسات خیریه سیاست پژوهی برای کاهش معضلات اجتماعی چون فقر، بی سوادی و بحران های زیست محیطی و ... با انجام مطالعات بین رشته ای و با به کارگیری کارشناسان متخصص به ارائه طرح ها و پژوهش های سیاستی می پردازند.

کلیدواژه ها:

موسسه خیریه؛ سیاست پژوهی؛ اندیشکده؛ خیریه تخصصی ؛ سیاستگذاری