موسسه خیریه باقيات الصالحات

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

نام موسس

حضرت آیت الله سیدعلی غیوری (ره)

تاریخچه

قرن هاست روحانیت آگاه و بیدار شیعه، پاسداری از احکام اسلام طریقه جعفری و ترویج و اشاعه آن را به عنوان میراث اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم بدوش کشیده، مرزبانی حدود اسلام را با نثار عمر گرانبها و جان خویش تداوم بخشیده، در حجره های محقر با اندک قوت در علوم عقلی و نقلی به تفحص و غور پرداخته، اندیشه تابناک خود را در کائنات جولان داده از حجره گلین بر تارک هفت اختر پا نهاده، لاجرم آثاری گرانبها و پر از ارج به یادگار گذاشته، چراغی از علم و دین و حکمت فرا راه انسانیت فروزان کرده، این عالمان عارف با این همه تنگی معیشت و کمبود توشه، هیچگاه از تکاپو و ادامه هدف مقدس خویـش باز نایـستاده اند، بنابر همت بلند و طبع بی نیاز به تأمین آتیه و برنامه های رفاهی اعتنایی نکرده اند، در نتیجه پاسـداران حریم دین و خانواده های محترمشـان در بروز حوادث، هنگام از کارافتادگی و ناتوانی بوضـع وخیمی دچار می شـدند که دور از شئون شاگرد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اسـت به حـکم وظیفه و با الهـام از مبانی مقدس اسـلام بنابه به توصـیه و تاکید رهبـر بزرگوار انقلاب اســلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی و با درک فرهنگ انقلاب و احساس مسئولیت در قبال این پیشگامان مجاهده و تقوا، مؤسسه ای به نام «مؤسسه خیریه الباقیات الصالحات» با هدف تأمین نیازهای مالی حوزه های علمیه، بویژه در مناطق محروم، رسیدگی به امور روحانیون نیازمند و بازماندگان آنها و مستضعفین و تأمین شرایط لازم برای اشتغال و ادامه تحصیل و احیای آثار آنها تأسیس می شود تا بدینوسیله در عین حال خدمتی هرچند اندک به این طبقه از روحانیت خواهد بود، راه و نمونه برای افرادی باشد که مترصد فرصت بذل مال خود در راه اشاعه اسلام هستند و مرکزی باشـد برای مسلمانانی که مشتاق اند از خود الباقیات الصـالحات به جا گذارند و ثواب آن را بـدرقه راه پر مخاطـره آخرت سـازند.

اسامی هیئت امناء

1ـ حضرت آیت الله مهدوی کنی

2ـ حضرت آیت الله سید علی غیوری

3ـ حجت الاسلام سید حسن معین شیرازی

4ـ حجت الاسلام سید محمدجعفر سادات موسوی

5ـ حجت الاسلام شیخ حسن منتظری

6ـ سید علینقی خاموشی

علاء میرمحمد صادقی

ابراهیم عسگریان دماوندی

عباس سعیدی نژاد

10ـ حسین حاجی سیدسلیمان

11ـ علی حاجی سیدسلیمان

12ـ سید محمد غیوری

13ـ محمد عبدالهی

14ـ علی عبداللهیان باروق

15ـ محمد پرهام

16ـ رضا حاجیان

17ـ ابوالقاسم شفیعی

18ـ میرزا علی سلیمانی

19ـ محسن رفیق دوست

20ـ مهدی حریری

21ـ داود تاجران

22ـ محمد تقی علاقبندیان

ماده 1) نام: مؤسسه خیریه الباقیات الصالحات

ماده 2) مرکز: تهران ـ خیابان میرزای شیرازی ـ جنب پارک ـ ساختمان 92

ماده 3) مدت: از تاریخ تصویب به مدت نامحدود.

ماده 4) موضوع:

الف: تأمین نیازهای مالی حوزه های علمیه بویژه در مناطق محروم و رسیدگی به امور روحانیون نیازمند و بازماندگان آنها و مستضعفین طبق آئین نامه مصوب و انجام کمک های مالی و تأمین شرایط لازم برای اشتغال و ادامه تحصیل فرزندان آنها.

ب: تأسیس و اداره واحدهای آموزشی در کلیه سطوح و تربیت طلاب علوم معارف اسلامی.

ج: ایجاد مرکز تحقیقاتی و تأسیس کتابخانه و انجام فعالیتهای انتشاراتی و تبلیغات اسلامی. د: تأسیس و راه اندازی و اداره اماکن فعالیتهای ورزشی در رشته های مختلف آن برای استفاده از برادران و خواهران در سنین متفاوت بموجب قوانین و مقررات جاری هیئتها و فدراسیونهای مربوطه با رعایت ضوابط سازمان تربیت بدنی اقدام شود. جهت نیل به اهداف مندرج در شقوق ماده 4 مؤسسه می تواند به امور ذیل اقدام نماید:

  • تبصره 1: مبادرت به فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید، فروش، واردات، صادرات و انجام هر گونه معاملات مجاز داخلی و خارجی.
  • تبصره 2: مشارکت یا سرمایه گذاری و تأسیس شرکت های تولیدی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی و معدنی در داخل و خارج از کشور.
  • تبصره 3: قبول قیومیت، وصایت، وکالت و سایر امور مربوط به امور خیریه و عام المنفعه.
  • تبصره 4: اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
  • تبصره 5: استفاده از تسـهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و ترهین اموال منقول و غیرمنقول به بانکها و مؤسسـات مالی جهت استفاده از تسهیلات مالی و اخذ وام و بطور کلی ترهین و توثیق اموال مؤسسـه به هر شخص حقیقی و یا حقوقی به هر مبلغ و با هر قید و شـرط و هر مدت و وثیقه گذاردن اموال مؤسـسه نزد مراجع قضایی.


ماده 5) دارائی مؤسسه: دارایی مؤسسه مبلغ یک میلیارد ریال است که از طرف افراد خیّر تأمین گردید.

  • تبصره 1: مؤسسه غیر انتفاعی بوده و تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا می باشد و چنانچه درآمدی تحصیل کند منحصراً صرف اهداف مؤسسه خواهد گردید.

ماده 6) ارکان مؤسسه: ارکان مؤسسه عبارتند از: هیئت امنا، هیئت مدیره و بازرسان.

ماده 7) هیئت امناء: هیئت امناء مرکب از 22 نفر عضو است که باید مسلمان و ملتزم به آداب شرع و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

  • تبصره 1: درآمد مؤسسه به مصرف موارد مذکور در ماده 4 می رسد. هیئت امناء (مؤسسین، صاحبان سرمایه) حق برداشت یا تخصیص سود اعم از سود سهام یا سرمایه را به هیچ وجه نداشته، خود و بستگان درجه یک آنها حق انجام معاملات با مؤسسه را ندارند مگر با تصویب مجمع عمومی.
  • تبصره 2: بعد از فـوت و یا سـلب شـرایط عضویت هر یک از اعضاء هیئت امناء، جلسـه مجمـع عمومی فوق العاده تشکیل و فرد یا افراد واجد الشرایط پیشنهادی را در جلسه مطرح و با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه شخص یا اشخاص پیشنهاد شده را به عضویت هیئت امناء انتخاب خواهند کرد.
  • تبصره 3: چنانچه اکثریت هیئت امناء تشخیص دهند که یک یا چند نفر از اعضاء هیئت امناء فاقد صلاحیت و کارآمدی لازم را برای هیئت امناء ندارند شخص واجد شرایط دیگری را بموجب تبصره 2 همین ماده انتخاب نمایند.

ماده 8) مجمع عمومی: مجمع عمومی هیئت امناء در چهار ماهه اول هر سال یک جلسه عادی خواهد داشت و نیز ممکن است بنا به دعوت هیئت مدیره بطور فوق العاده تشکیل جلسه دهد. مجامع عمومی در مرکز مؤسسه و یا در محلی که هیئت مدیره تعیین می کند تشکیل خواهد شد. فاصله روز دعوت و تاریخ تشکیل جلسه حداقل 10 روز می باشد. دعوت مجامع عمومی بوسیله دعوتنامه کتبی یا اعلام در یکی از جرائد کثیرالانتشار انجام خواهد شد. در دعوتنامه باید تاریخ و محل و دستور جلسه بطور خلاصه ذکر شود. مجامع عمومی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت و چنانچه در مرتبه اول این حد نصاب حاصل نشـد و مجمع برای بار دوم ظرف 15 روز از تاریخ جلسـه اول بطریق مذکور دعوت می شود. جلسه دوم با حضور هر عده از اعضاء هیئت امناء تشکیل و رسمیت خواهد داشت و حاضرین مکلفند برای اداره جلسات از بین خود یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی انتخاب کنند و در کلیه مجامع تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ خواهد شد.

ماده 9) وظایف هیئت امناء: هیئت امناء بصورت مجمع عمومی سالانه و فوق العاده و با اختیارات آتی الذکر تشکیل می شود.

الف: مجمع عمومی سالیانه: 1ـ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان 3ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مؤسسه 4ـ بررسی و تصویب بیلان سـالیانه مؤسسه 5ـ تصویب خط مشی و تأمین بودجه یکساله به پیشـنهاد هیئت مدیره.

ب: مجمع عمومی فوق العاده: 1ـ تغییر و اصلاح مواد اساسنامه 2ـ تصمیم درباره انحلال مؤسسه بطور کلی مجامع عمومی کلیه اختیارات لازم قانونی را در حدود موضوع و اجرای اهداف مؤسسه بطور نامحدود برای اداره کل مؤسسه را دارا بوده و می تواند اختیارات خود را کلاً یا بعضاً به هیئت مدیره واگذار نماید.

ماده 10) نحوه اداره مؤسسه: مؤسسه بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 9 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل که از بین هیئت امناء و یا از خارج از هیئت امناء برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد اداره می شود.

  • تبصره: اختیارات و مسئولیت های اعضاء هیئت مدیره پس از انقضاء مدت تا انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 11) انتخاب اعضاء: هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب و سپس از بین خود و یا خارج از اعضاء یک نفر را بعنوان مدیرعامل برگزیده و اختیارات نامبرده را تعیین می نمایند.

ماده 12) نحوه تشکیل جلسات: جلسات هیئت مدیره ماهی یکبار و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت نافذ و معتبر می باشد. هیئت مدیره موظف است مذاکرات و تصمیمات هر جلسه را در دفتری ثبت و به امضای حاضرین در جلسه برساند.

ماده 13) نحوه همکاری: خدمات هیئت امناء افتخاری است، اعضاء هیئت مدیره موظف و مدیران واحدها می توانند با تصویب هیئت مدیره حقوق دریافت نمایند.

ماده 14) اختیارات هیئت مدیره: هیئت مدیره نسبت به اجرای اهداف مؤسسه وتصمیمات مجامع هیئت امناء و بطور کلی اداره امور مؤسسه دارای همه گونه اختیار و مسئولیت شرعی و قانونی است که ذیلاً بعضی از آنها توضیح داده می شوند. 1ـ قبول هرگونه هدایا اعم از هبه، صلح، نذر، وقف، وصیت و ... منطبق با اهداف مؤسسه. 2ـ خرید و فروش، اجاره، استیجار اموال منقول و غیرمنقول به نام مؤسسه. 3ـ تهیه و تنظیم اموال و دارایی مؤسسه. 4ـ استخدام و برکناری کارکنان مؤسسه و پرداخت حقوق و مزایای آنها. 5ـ رسیدگی به محاسبات و پرداخت دیون و وصول مطالبات و تنظیم بودجه و بیلان مالی مؤسسه. 6ـ عقد هرگونه قرارداد عادی و رسمی مربوط به امور جاری مؤسسه. 7ـ حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای اوراق مربوطه در حدود اختیارات به نام مؤسسه. 8ـ افتتاح و انسداد حساب جاری، پس انداز و سپرده در بانکها و صندوق های قرض الحسنه و استفاده از آنها. 9ـ طرح اقامه و جوابگویی هر نوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری از مرحله نخستین تا فرجام با حق مراجعه به هریک از مراجع انتظامی و نهادهای انقلابی و نیز با حق صلح و سازش و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و ارجاع کارشناس و بالجمله تمامی اختیارات مصرحه در قانون با وکیل منتخب نسبت به دعاوی مطروحه با حق انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر ولو کراراً. 10ـ مراجعه به سازمانها و ادارات دولتی و بخش خصوصی و انجام امور مربوط به مؤسسه. 11ـ اجرای طرح های اقتصادی و بازرگانی و انجام هر نوع معامله منقول و یا غیر منقول به نام مؤسسه. 12ـ تأسیس و اداره واحدهای تولیدی، آموزشی و تربیتی، انتشاراتی، کتابخانه و .. . 13ـ انجام امور خیریه و کمک های مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی. 14ـ هیئت مدیره می تواند تمام قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل مؤسسه تفویض نماید.

ماده 15) عزل و نصب مدیران: عزل و نصب مدیران اجرایی و مسئولین و رؤسای واحدهای تابعه از اختیارات هیئت مدیره می باشد.

ماده 16) نحوه برکناری اعضاء: هر گاه یکی از افراد هیئت مدیره در امور مؤسسه اقدامی برخلاف مواد اساسنامه و تصمیمات هیئت مدیره بنماید و یا شخصاً بر خلاف شئونات انقلاب و مصالح مؤسسه کاری انجام دهد، هیئت مدیره موظف است مراتب را به هیئت امناء گزارش نماید و مجمع مزبور باید طبق مفاد اساسنامه در مورد وی عمل نماید.

ماده 17) دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور از هر قبیل مانند: چک ها، سفته ها، بروات و اوراق بانکی و بهادار و قراردادهای عادی یا رسمی و غیر آن با دو امضاء مشتمل بر امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منضم به مهر مؤسسه و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بانضمام مهر مؤسسه و نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب آنها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منضم به مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. تبصره: مدیرعامل می تواند بخشی از اختیارات خود را به یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیران اجرائی مؤسسه تفویض نماید.

ماده 18) انتخاب بازرس: هیئت امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل از بین خود و یا از خارج و یا در صورت لزوم یکی از مؤسسات حسابرسی را بعنوان بازرس برای مدت یکسال انتخاب نمایند.

ماده 19) وظایف بازرس:

الف: رسیدگی به امور مالی و تهیه گزارش برای مجامع عمومی

ب: بررسی گزارش سالیانه هیئت مدیره و عملکرد مؤسسه و تائید آن

ج: گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.

ماده 20) سال مالی: سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه تا آخر اسفند ماه هر سال شمسی است، هیئت مدیره موظف است در پایان هر سال صورت درآمد و هزینه و خلاصه بیلان مؤسسه را تهیه و به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم نماید.

ماده 21) انحلال مؤسسه: در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده به انحلال مؤسسه رأی دهد در همان جلسه مدیر یا مدیران تصفیه و حدود اختیارات آنها تعیین می شود. هیئت تصفیه موظف است به حسابها رسیدگی نموده و پس از پرداخت دیون و وصول مطالبات باقی مانده دارائی مؤسسه را به اذن ولی فقیه به مصرف امور خیریه مشابه و اهداف مؤسسه برساند.

ماده 22) این اساسنامه در 22 ماده و 12 تبصره تنظیم و در جلسه 27/8/1392 هیئت امناء تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

نشانی

تهران ، خیابان میرزای شیرازی ، جنب پارک ، ساختمان 92

تلفن

02188903136

نمابر

02188806952

پست الکترونیک

info@baghiyat.ir

آدرس وب سایت

http://www.baghiyat.ir/

نوع جلب همکاری

کمک نقدی و غیرنقدی

منبع

راه ماندگاری-موسسه خیریه باقیات الصالحات