نقش باورهای دینی و اخلاقی در پرورش هوش معنوی در کودکان پیش از دبستان

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

فاطمه نورشرق

چکیده

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی نقش باورهای دینی و اخلاقی در پرورش هوش معنوی است. در این راستا، نخست به مفهوم باورهای دینی و تربیت اخلاقی در کودکان و عوامل موثر در این نوع تربیت پرداخته شده است و سرانجام معنویت به عنوان شکلی از هوش مورد بررسی قرار‌گرفته است. در این پژوهش که به صورت کیفی ارائه شده است، با استفاده از روش تحلیل محتوا و جمع‌آوری مطالب به صورت کتابخانه‌ایی،و مروری به پژوهش های انجام شده گزارشی از اهمیت موضوع تربیت دینی و اخلاقی در کودکان سنین پیش از دبستان و بررسی روش های آموزش اخلاق محور در دو مکتب یادگیری و رشدی_شناختی مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه چهارچوب نظری هوش معنوی و مولفه های آن مطرح و برخی از خصوصیات و روش‌های تقویت آن بیان شده است. در پایان رابطه معناداری بین نقش باورهای دینی و اخلاقی در پرورش هوش معنوی وجود دارد.

کلیدواژه ها: باورهای دینی و اخلاقی؛ هوش معنوی؛ کودکان پیش از دبستان.