نگاهی به زندگانی واقف حاج آقا محسن سلطان آبادی عراقی ( اراکی) مطالعه موردی: عملکرد بنیاد محسنی در اراک و کانادا

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو


امید اخوی؛ مهشید رضایی

چکیده

چکیده سنت وقف و امور خیریه در ایران از دیرباز رواج داشته است براساس تعالیم دین زرتشتی، ایرانیان موظف به کار خیر بوده‌اند. مراکز وقفی مختلفی در دوره های متفاوت در ایران شکل گرفته و خدمت رسانی کرده اند. در دوران قاجار وجود مسائل و مشکلات مختلف مانند بیماری و جنگ باعث شد برخی از روحانیون و افراد با نفوذ، جامعه را با امر وقف اشنا تر کنند. یکی از مهمترین واقفان در دوران قاجارمی توان به حاج اقامحسن سلطان آبادی عراقی( اراکی) اشاره کرد که یکی از واقفان بنام در استان مرکزی می باشند. پس از وفات ایشان ورثه حاج اقا محسن عراقی با همت مهندس محمد محسنی خیریه بنیاد محسنی را در کانادا و اراک تاسیس نمودند.این مقاله درصدد بررسی این بنیاد خیریه و پیشینه حاج اقا سید محسن عراقی است. که با توجه به اهمیت امور خیریه و وقف و عملکرد این نهاد خیریه در این مقاله تلاش شده است با تحلیل و پرداختن به رویکرد این بنیاد فعالیت و پیشینه ان را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی _ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه ها:

امور خیریه، وقف، بنیاد محسنی