کار خیر در جوامع تخصصی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

حامد خانجانی

چکیده

کار خیر و پسندیده در دنیای مدرن و تخصصی امروز معنای وسیع تر و مصدایق بیشتری نسبت به گذشته دارد که می تواند متناسب با مسوولیت های اخلاقی و اجتماعی افراد تعریف شود. یک تعریف سنتی از کار خیر کمک رسانی در زمینه های عمومی و تامین مایحتاج اولیه نیازمندان است؛ اما در جوامع تخصصی تعاریف دیگری از کار خیر می توان مطرح کرد. ارائه خدمات حرفه ای در زمینه های تخصصی در مناطق محروم و به مردم کم بضاعت، کمک مالی به انجمنهای تخصصی و حرفه ای جهت انجام بهتر اموری که موجب افزایش رفاه، ایمنی و سلامت جامعه می شود، و دیگر ارائه خدمات حرفه ای در زمینه های تخصصی با کیفیتی بالاتر از عرف و استاندارد جامعه به کارفرمایان و بهره مندان از آن خدمات، نمونه هایی از انجام کار خیر در جوامع تخصصی هستند. پیمایش صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که علاقه مندی متخصصان به انجام کار خیر در حوزه تخصصی خود بیش از جنبه های دیگر کار خیر در جامعه است.

کلیدواژه ها: کار خیر؛ مسوولیت اجتماعی؛ اخلاق حرفه ای؛ جوامع تخصصی؛ مهندسی ساختمان