ابعاد،مولفه ها و عوامل موثر بر فرهنگ وقف و خیریه(رویکرد سرمایه اجتماعی)

از ویکی خیر
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۰ توسط Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) ابعاد،مولفه ها و عوامل موثر بر فرهنگ وقف و خیریه(رویکرد سرمایه اجتماعی)» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیر...)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

منیر شامحمدی

چکیده

بر طبق اظهار نظر هابز( 2000 )، نارایان( 1997 ) که سرمایه اجتماعی راشامل هنجار های در جامعه اجتماعی می داند، هر عاملی که سبب شود هنجار عام «عمل خیرخواهانه» در جامعه گسترش یابد با ، هنجار عام« عمل خیرخواهانه در جامعه تقویت می شود». بنابراین از این جهت بین میزان مشارکت در امور خیریه به ویژه وقف و سطح سرمایه اجتماعی موجود در یک اجتماع یک رابطه دو سویه متصور است.(توحیدی نیا،1387؛129). وقف یکی ار عوامل سازنده ی کارکردهایی است که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست وقف می تواند به شبکه اعتماد در بین افراد جامعه تبدیل شود وقف یک نیروی وحدت بخش است و حتی شاید بتوان گفت که خود به عنوان سرمایه اجتماعی در جامعه قلمداد می شود. افراد برحسب باورها،نگرش و هنجاری که دارند ممکن است منشاء مشارکت باشند مانند حضور و فعالیت در اموری مانند وقف و خیریه. وقف زمانی می تواند پیامدها و کارکردهای خاص خود را داشته باشد که همانند هر برنامه ای در نقطه ای مستقر گردد و عده ای را نیز حول خود جمع نماید و با افزایش همبستگی میان مردم روابط مردم قوی تر شود.در این راستا سرمایه اجتماعی نقش مهمی در ایجاد و توسعه وقف بازی می کند. روش تحقیق در این مقاله «کتابخانه ای» و «توصیفی» می باشد که به بررسی تحقیقاتی که در زمینه سرمایه اجتماعی و وقف و خیریه وجود دارد پرداخته است که نقاط مشترک بین سرمایه اجتماعی و وقف احصاء و عناصر، مولفه ها و شاخص های توسعه فرهنگ وقف با تأکید بر عوامل سرمایه اجتماعی مشخص گردیده است. وقف یکی ار عوامل سازنده با کارکردهایی است که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست وقف می تواند به شبکه اعتماد در بین افراد جامعه تبدیل شود وقف یک نیروی وحدت بخش است و حتی شاید بتوان گفت که خود به عنوان سرمایه اجتماعی در جامعه قلمداد می شود. افراد برحسب باورها،نگرش و هنجاری که دارند ممکن است منشاء مشارکت باشند مانند حضور و فعالیت در اموری مانند وقف و خیریه. وقف زمانی می تواند پیامدها و کارکردهای خاص خود را داشته باشد که همانند هر برنامه ای در نقطه ای مستقر گردد و عده ای را نیز حول خود جمع نماید و با افزایش همبستگی میان مردم روابط مردم قوی تر شود.در این راستا سرمایه اجتماعی نقش مهمی در ایجاد و توسعه وقف بازی می کند. روش تحقیق در این مقاله «کتابخانه ای» و «توصیفی» می باشد که به بررسی نظریه های ارائه شده که در زمینه سرمایه اجتماعی، سرمایه مذهبی و وقف و خیریه وجود دارد پرداخته است که نقاط مشترک بین سرمایه اجتماعی و وقف احصاء، مشخص،تحلیل و تطبیق گردیده است.

کلیدواژه ها: وقف، سرمایه اجتماعی،کنش اجتماعی، اعتماد، همبستگی، انسجام