اختیار در عبرت‌گیری (قرآن)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

انسان در عبرت‌گیری وپندگیری ، اختیار وآزادی دارد. بر این مهم در قرآن کریم تأکید شده است.

اختیار در پندگیری از قرآن

انسان اختیار و توانایی بر پندگیری از قرآن دارد و در این امر مختار است: کلا انه تذکرة• فمن شاء ذکره. «چنين نيست كه آنها مى‌گويند آنقرآن يك تذکر و يادآورى است؛ هر كس بخواهد از آن پند مى‌گيرد». [۱] [۲] کلا انها تذکرة• فمن شاء ذکره. «زنهار (چنين مكن) اين (آیات ) پندى است؛ تا هر كه خواهد از آن پند گيرد». [۳] [۴]

عبرت‌گیری از نظام شب و روز

انسان در عبرت‌گیری ازنظام شب و روز و پی بردن به قدرت خدا اختیار و آزادی دارد: وهو الذی جعل الیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. «و اوست كسى كه براى هر كس كه بخواهد عبرت گيرد يا بخواهد سپاسگزارى نمايد شب و روز را جانشين يكديگر گردانيد». [۵]

منبع

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اختیار در عبرت‌گیری».

پانویس