معرفی کتاب بهره وری در قلمرو وقف و امور خیریه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو
اصلی

نام کتاب

کتاب بهره وری در قلمرو وقف و امور خیریه

تأليف

نادر ریاحی سامانی

ناشر

سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۳۹۱/ ۱۸۸ صفحه بهره وری در 2 در این کتاب به بعد بسیار مهمی از وقف و موقوفات اشاره شده است و آن مسئله وقف و توسعه اقتصادی است.

بدین معنا که ایده اصلی در توسعه فرهنگ وقف و موقوفات بر توسعه بهره وری موقوفات، با تاکید بر اقتصاد وقفاست. در این کتاب همچنین به دلیل ارتباط و تعاملات گسترده موجود بین وقف و امور خیریه و سازمان های مردم نهاد، به همه موارد با محوریت بهره وری در موقوفات اشاره شده است تا بسته دانشی کتاب نیز کامل شود.

به دلیل ضرورت تطبيق وقف با تحولات روز اقتصاد دنیا به برخی از حوزه های نوظهور و جديد وقف از قبیل وقف پول و وقف سهام نیز اشاره شده است. در تدوین کتاب علاوه بر مباحث علمی دقیق، از دانش تجربی که یکی از انواع مهم دانش کاربردی است، استفاده شده است. بدین معنا که وقف به سبب پیچیدگی های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی به گونه ای است که ورود عملیاتی به آن بدون داشتن تجربه کافی و فعالیت مستمر در حوزه موقوفات و امور خیریهممکن نیست. این تجربه عینی در کنار نادر ریاحی سامانیدانش روز دنیا، باعث ارائه مدلی بومی و کاربردی در افزایش بهره وری در موقوفات شده است.