معرفی کتاب راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو
اصلی

نام کتاب

راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی

نویسنده

این سی مك میلان، جیمزدی تامسون

ترجمه

مرتضی اکبری، ضرغام عبدالهی پور و فرزاد قاسم زاده

ناشر

انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۹۶/ ۲۲۱ صفحه از میان تعاریفی که تاکنون برای کارآفرینی اجتماعی مطرح شده است، مفاهیمی نظیر ترجیح منافع عمومی، رفع نیازهای اجتماعی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، استفاده از خرد جمعی و تمرکز بر ظرفیت های بلندمدت، خلاقیت و نوآوری از این موضوع استنباط می شود.

این مفاهیم درگذشته های دور با انجام کارهای عام المنفعه همچون احداث مراکز بهداشتی و درمانی، مدرسه و آموزشگاه حرفه ای مخصوص ناشنوایان، ورزشگاه ویژه معلولان، یتیم خانه و... وجود داشته است و امروز در دایره وسیعی از ایده های خیرخواهانه و با شیوه های نوین ادامه یافته است.

در این کتاب نویسندگان کتاب با ارائه اطلاعات ارزشمند درباره بهترین راه های ایجاد و رشد کسب وکارهای پایداراشاره می کنند که می توان از منابع خیرخواهانه به جای ایجادوابستگی بیشتر، برای ایجاد خودکفایی استفاده کرد. این کتاب نشان می دهدکه این کار انجام پذیر است و چگونگی - راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعیانجام آن را نشان می دهد.

تالیف این سینی مک میلان، جیمز دی تامسونکتاب چارچوبی منحصر به فرد و جذاب برای مؤسسان، سرمایه گذاران و افرادی عرضه می کند که در پی افزایش دستیابی کارایی و شفافیت سرمایه گذاری در فعالیت های خیرخواهانه خود هستند.

نویسندگان مطالعه این کتاب را برای افرادی که به دنبال به کارگیری منابع خیرخواهانه برای کسب بهترین تأثیرات هستند، واجب میدانند. هدف از نگارش این کتاب به اشتراک گذاشتن تجاربی است که نویسندگاندکتر مرتضی اکبری استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانمهندس قمر غام عبدالهی پور،دکتر فرزاد قاسم زادهدر طول ۱۲ سال در کار با کارآفرینان اجتماعی آموخته اند.

لذا استفاده از این کتاب برای نهادها و سازمان های خیریه و مردم نهاد، شرکت های تجاری و سرمایه گذاری و خیران مناسب است. مترجمان کتاب در مقدمه کتاب با استناد به نتایج گزارش سال ۲۰۰۹ مرکز جهانی کارآفرینی، به تثبیت بیشتر کارآفرینی اجتماعی نوپا نسبت به کارآفرینی و گرایش به کارآفرینی اجتماعی در ایران اشاره می کنند.

در ادامه گزارش به مهم ترین موانع توسعه کارآفرینی اجتماعی در ایران اشاره می کنند که ضعف قانونی، ضعف دانش و قابلیت راه اندازی، ضعف در پشتوانه تأمین مالی برای موسسات کارآفرینی اجتماعی، ضعف در سیاست ها و برنامه های دولت، پشتیبانی های اثربخش و... از آن جمله اند.

مطالب کتاب در سه بخش و ۱۴ فصل تنظیم شده است. مطالب با مثالی عینی در سال ۲۰۱۲ آغاز می شود و در ادامه با یک بررسی میدانی ، فرآیندی به دست می دهد که به افراد کمک کند تا با استفاده از حداقل منابع بیشترین نتیجه را در هر سازمانی برای کمک به نیازمندان کسب کنند.

نخستین گام فعالیت که سرنوشت ساز هم هست تبیین دقیق مشکل و راهکار است که طی سه مرحله مشخص می شود. سؤالات زیر موضوعاتی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است:

1. مشکل اجتماعی موردنظر چیست؟

۲. چه کسانی از مشکل رنج می برند؟

٣. آنها از چه چیزی و چه زمانی رنج می برند؟

٤. چه چیزی عامل این رنج و مشکل است؟

5. چه تعداد از افراد تحت تأثیر این مشکل قرار دارند؟

6. موقعیت جغرافیایی و نحوه توزیع این افراد چگونه است؟

۷. راهکار من چیست؟

۸. کسب و کار موردنظر چگونه به کاهش یا حل مشکل کمک می کند؟

۹. چه تعداد از افراد و چگونه از این راهکار سود خواهند برد؟

۱۰. چه میزان هزینه موردنیاز است؟

۱۱. اگر این راهکار در قالب یک کسب وکار است، چگونه درآمدزایی خواهد کرد؟

۱۲. چنانچه یک کسب و کار نیست، منابع مالی موردنیاز چگونه تأمین خواهد شد؟

۱۳. ذی نفعان برای عملیاتی شدن راهکار مورد نظر چه چیزهایی را باید تغییردهند؟

14. به دنبال چه تغییرات رفتاری از جانب ذی نفعان هستیم؟

15. اعمال این تغییرات رفتاری تا چه اندازه مشکل خواهد بود؟