موسسه خیریه فرزندان کوثر گناباد

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

معرفی موسسه

مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان یتیم و بی سرپرست به محلی اطلاق می شود که طبق وظایف قانونی ، کودکان یتیم و بی سرپرست را پذیرش و زمینه نگهداری و پرورش آنها را فراهم نموده و زمینه انتقال (موقت یا دائم) آنان را به خانواده و جامعه به عهده خواهد داشت که به دو گروه دخترانه و پسرانه تقسیم می شوند. این مراکز پس از ثبت در اداره ثبت اسناد و اخذ موافقت اصولی از اداره بهزیستی مجاز به ارائه خدمات می باشند. مراکز فوق به صورت هیئت امنایی بوده و اعضای هیئت امناء از بین خود هیئت مدیره را تعیین می نمایند. این افراد کلیه سیاست گذاریها و برنامه ریزی های موسسه را انجام می دهند.

حال موسسه خیریه خانه فرزندان کوثر گناباد مرکز نگهداری از دختران یتیم و بی سرپرست در مورخه 9/3/1388 با شماره ثبت 75 و شناسه ملی 10860475221 در اداره ثبت اسناد شهرستان گناباد به ثبت رسید و موافقت اصولی مرکز نیز در مورخه 31/5/1388 از طرف اداره بهزیستی صادر گردید. این موسسه به صورت هیئت امنایی بوده که دارای 15 نفر هیئت امناء و 7 نفر هیئت مدیره می باشد. موسسه خیریه خانه فرزندان کوثر زیر نظر سازمان بهزیستی با هدف:

الف) مراقبت ، نگهداری ، آموزش و تربیت 20 دختر یتیم و بی سرپرست تحت پوشش به صورت شبانه روزی .

ب) فراهم نمودن سلامت جسمی ، اجتماعی و روانی فرزندان .

ج) فراهم نمودن زمینه های اشتغال و ازدواج فرزندان.

د) ایجاد تشابه موسسه با خانواده و خانه فرزندان. در مورخه 11/7/1388 با پذیرش 5 فرزند هدف آغاز بکار کرد. فرزندان این مرکز در رده سنی بالای 12 سال بوده و در مقطع ابتدایی و راهنمایی مشغول به تحصیل هستند.هزینه های مالی جهت رسیدن به اهداف فوق از محل کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین تامین می شود. شماره حساب 707 61 555 15 نزد بانک ملت جهت مشارکت نقدی خیرین در نظر گرفته شده است.

اهداف: موسسه خیریه خانه فرزندان کوثر گناباد در مورخه 9/3/1388 با شماره ثبت 75 با اهداف زیر شروع بکار نمود:

تاسیس خانه کودکان و نوجوانان به صورت هیئت امنایی به منظور مراقبت ، آموزش ، پرورش و حمایت های معنوی ، مادی ، فرهنگی و اجتماعی به صورت شبانه روزی از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرستی که مسئولیت نگهداری آنان از طریق بهزیستی استان به این موسسه محول گردیده است و فراهم نمودن سلامت جسمی ، اجتماعی ، روانی و شرایط رشد و بالندگی معنوی ، فرهنگی ، علمی و خودکفایی آنان و همچنین فراهم نمودن زمینه های آموزشی ، تحصیلی ، علمی و فرهنگی ، زمینه های اشتغال با هماهنگی سازمانهای مربوطه ، زمینه ها و بستر ازدواج و تشکیل خانواده ، ارائه راهکارهایی جهت برگرداندن کودکان و نوجوانان به آغوش خانواده و ایجاد تشابه بین موسسه و خانه و خانواده کودکان تحت حمایت که موارد فوق از طریق اجتناب از اقامت دراز مدت در خانه کودکان و نوجوانان و انتقال موقت و یا دائم آنان با نظارت حرفه ای به دامان خانواده به انجام می رسد.

نشانی

استان خراسان رضوی ، شهرستان گناباد ، خیابان شهید شوریده،جنب هتل پاسارگاد دفتر امور فرهنگی و ارتباطات مردمی موسسه خیریه کوثر گناباد گناباد 9691976171

تلفن

05157221448

نمابر

05157229188

پست الکترونیک

info@farzandanekowsar.ir

آدرس وب سایت

http://www.farzandanekowsar.ir/

نوع جلب همکاری

شماره حساب 707 61 555 15 نزد بانک ملت جهت مشارکت نقدی خیرین در نظر گرفته شده است.

منبع

راه ماندگاری-موسسه خیریه فرزندان کوثر گناباد