یادکرد این مقاله

پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات کتاب‌شناسی برای جستارهایی از تاریخ وقف در ایران به ویژه اصفهان(با تکیه بر نوشته های عبدالحسین سپنتا)