اختفای بهشت (قرآن)

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

باغهائی است جاودانی که خداوند رحمان ، بندگانش را به آن وعده داده است، هر چند آن را ندیده‌اند، وعده خدا حتما تحقق یافتنی است.


بهشت پنهان

پنهان داشته شدن بهشت از دیده مردم از سوی خداوند چنین توصیف شده است: «جنت عدن التی وعد الرحمـن عباده بالغیب انه کان وعده ماتیا» باغهائی است جاودانی که خداوند رحمان ، بندگانش را به آن وعده داده است، هر چند آن را ندیده‌اند، وعده خدا حتما تحقق یافتنی است. («بالغیب» حال برای «جنات عدن» است [۱] ) [۲]

معنای عدن

کلمه عدن به معنای اقامت است، و اگر بهشت را عدن نامیده‌اند اشاره به این است که انسان بهشتی در بهشت، جاودان و ابدی است، و کلمه وعده به غیب وعده به چیزی است که موعود فعلا آن را نمی‌بیند، و مأتی بودن وعد به این است که تخلف نکند، در مجمع البیان گفته : کلمه مأتی اسم مفعول است ولی معنای فاعل دارد، چون درست است که تو، به آن وعده می‌رسی، ولی آن هم به تو می‌رسد، هم چنانکه هر چیز که به آدمی برسد آدمی هم به آن می‌رسد. [۳]

معنای بالغیب

این احتمال نیز در معنی «بالغیب» وجود دارد که نعمت های بهشتی آنچنان است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و حتی به مغزهای انسان ها، خطور نکرده است، و به کلی از حس و درک ما غائب است، جهانی است برتر، وسیع تر و مافوق این جهان که ما تنها شبحی از آن را از دور با چشم جان می‌بینیم. [۴] [۵]

منبع

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اختفای بهشت».

پانویس