ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی (مطالعه موردی سازمان های خیریه )

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

آزاده شریفی پور؛ نسیم غنبر طهرانی؛ محمد وحید سبط

چکیده

مسائل پیچیده در سال‌های اخیر سازمان‌ها را مجاب به تخصصی شدن و افزایش تعاملات بین سازمانی کرده است و با توجه به اینکه سازمان‌های مشارکت کننده برای اجرای فعالیت‌های خود نیاز به استفاده از دانش و اطلاعات دیگر سازمان‌های مشارکت‌کننده دارند، اشتراک‌گذاری دانش برون سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمان های خیریه است که برای تحقق این هدف، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای انجام گرفت و برای استخراج عوامل، 72 مقاله بررسی شد و 21 عامل برای اشتراک گذاری دانش بین سازمانی شناسایی شد که پس از انجام کدگذاری در اکسل در مجموع 14 عامل بدست آمد و این 14 عوامل در قالب پرسشنامه در اختیار 10 نفر خبره قرار گرفت که 70% آن ها، خبرگان سازمان خیریه بودند(در واقع مطالعه موردی ما سازمان خیریه است که بعنوان سازمان بالغ ، در جهت گردهمایی و ایجاد شبکه اجتماعی از افراد کارآمد سازمان‌های موفق، سعی دارد دانش و اندوخته‌های خود را با سازمان‌هایی که از نظر توسعه و رونق و شکوفایی، عملکرد پایینی دارند، به اشتراک بگذارد و نحوه اشتراک گذاری در زمره کار ما قرار دارد) و 30% باقیمانده، از نویسندگان مقالات مرتبط با موضوع، گردآوری شده اند.. پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه بصورت الکترونیکی، روایی محتوا آن با استفاده از شاخص های CVR ، CVI و میانگین قضاوت خبرگان بررسی شد و پس از انجام روایی محتوا 2 عامل حذف شدند و روایی محتوایی آن تایید گردید . برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شد و نتایج آزمون حاکی از آن بود که از میان عوامل (اعتماد، ساختار سازمانی، ابزارها و فناوری ها، شباهت بین سازمانی ، رهبری و مدیریت، قصد تسهیم دانش، قابلیت جذب دانش، انگیزه، هنجارهای ذهنی، فرهنگ سازمانی، دیدگاه و نگرش ها و از دست دادن قدرت دانش) بنا به نظریه خبرگان، اعتماد در رتبه نخست و شباهت بین سازمانی در رتبه آخر عوامل قرار گرفتند

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش؛ اشتراک گذاری دانش؛ اشتراک گذاری دانش بین سازمانی ؛ تعاملات بین سازمانی