انجمن خيريه ابرار بندر لنگه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

معرفی انجمن خیریه ابرار بندرلنگه انجمن های خیریه می توانند زمینه نیکی ، خیراندیشی ، همیاری ، مساعدت ، خیرخواهی و تمام کردارهای پسندیده را در جامعه نهادینه کنند. باید به این نکته خوب توجه داشت که تنها مستمند و یتیم و فقیر نیستند که نیازمند احسان و نیکوکاری هستند ، بلکه خود شخص نیکوکار نیز نیازمند آن است که کار نیک انجام دهد . و باید از خداوند سپاسگزاری نماید که به او فرصت نیکوکاری را داده است فرصتی که ممکن است بسیاری از آن محروم باشند. همانگونه که یک فرد نیازمند از احسان و نیکوکاری بهره می برد ، خود شخص نیکوکار نیز از آن بهره می برده و سبب می شود این کار ، به یک تعامل دو جانبه تبدیل گردد. اگر نیکوکاری را یک تعامل بدانیم و دایره آن را به وسعت زندگی انسان بپنداریم دیگر هیچ کس نیست که به نیکوکاری نیاز نداشته باشد. ممکن است فردی نیاز به مال نداشته باشد اما نیاز به عاطفه و محبت دارد ، دیگری نیازهای فرهنگی دارد ، ولی به لحاظ عاطفه در سطح مورد قبولی است. ممکن است کسی به لحاظ فرهنگی و تربیتی از موقعیت خوبی برخوردار باشد اما نیاز به مال و ثروت در او احساس شود . و از همین روست که همه انسان ها هم نیازمند به نیکی کردن هستند و هم نیاز دارند که از دیگران نیکی ببینند و در این صورت دیگر هیچ کسی نمی تواند از بالا به دیگران نگاه کند . موسسه انجمن خیریه ابراردر تاریخ 1384/9/1 با شماره ثبت 51 تأسیس شد و بنابر آن چه در اساسنامه آمده است، زمینه فعالیت آن رسیدگی به امور خیریه و مشارکت در فعالیت ها ی فرهنگی و اجتماعی است. از این رو انجمن، دست تک تک کسانی که بتوانند به نحوی در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی آن مؤثر واقع شوند و گرهی هر چند کوچک را از کار جامعه بگشایند، به گرمی می فشارد. در اینجا برای شناخت بهتر این انجمن به نکاتی اشاره می شود:

1- عضویت در انجمن : همه کسانی که علاقمند به عضویت در انجمن هستند ، با تکمیل فرم عضویت و پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت می توانند به عضویت انجمن در آیند.

2- زمینه فعالیت : فعالیت انجمن در دو زمینه اجتماعی و فرهنگی متمرکز است.

الف- زمینه اجتماعی : انجمن بر خود لازم می داند، جهت رشد امور اجتماعی شهروندان در چار چوب اساسنامه، فعالیت نماید. و زمینه احیای روحیه همیاری و نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی و ایجاد بستر مناسبی جهت رفع نیاز آنها فراهم نماید. بر همین اساس راه اندازی واحدهای درمان، ایتام، فطریه و قربانی را در دستور کار خود قرار داده است. و امیدوار است با جلب اعتماد شهروندان نوع دوست همواره از پشتیبانی و انتقادهای سازنده آنها بهره مند گردد، تا روز به روز دایره فعالیت های خدا پسندانه و انسان دوستانه خود را تقویت نماید و توسعه دهد.

ب- زمینه فرهنگی : فرهنگ، در هر جامعه آینه تمام نمای توسعه یافتگی آن جامعه به شمار می رود، انجمن بر این باور است که زندگی مردمان بندرلنگه از دیر باز با فرهنگ بسیار غنی و گران سنگی آمیخته بوده است. امروز نیز برای به تبلور در آوردن این فرهنگ گرانمایه، باید به شناسایی و شناساندن آن به نسل امروز پرداخت. انجمن ابرار بندرلنگه از تمامی اصحاب فرهنگ تقاضا دارد، نظرات خود را پیرامون توسعه فرهنگی و راه کارهای آن با انجمن در میان بگذارند و آن را با نظریات سازنده خود یاری نمایند.

نوع جلب همکاری

شماره حساب های انجمن خیریه ابرار بندرلنگه برای دریافت کمک های نقدی شما خیرین بزرگوار


نشانی

استان هرمزگان ، بندرلنگه ، محله بلوکی ، جنب مجتمع علمی-فرهنگی سلطان العلماء ، دفتر انجمن خیریه ابرار

تلفن

2244887 - 2241611 - 0762


نمابر

2245022 - 0762

پست الکترونیک

info@abrarlenge.com

آدرس وب سایت

http://www.abrarlenge.com