بررسی فقهی وقف ازدیدگاه مذاهب خمسه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

سعید نجفی؛ فاطمه رجایی؛ جواد خاتمی

چکیده

دین مبین اسلام تاکید فراوانی بررفع نیاز نیازمندان وانجام امور خیر دارد أیات مختلف قران کریم واحادیث منقول ازپیامبراکرم صلی الله علیه واله وائمه اطهار علیه السلام برآموزه های چون صدقه، انفاق، زکات، احسان، اطعام ،هبه، قرض الحسنه، وقف و تعاون تاکید کرده اند. وقف دربین تمامی مسلمانان ازجایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که دارای اثارونتایج ماندگاری درمقایسه بادیگر اعمال خیر خواهانه است.نمونه های فراوان موقوفاتی که درتاریخ اسلام واز گذشتگان دور بر جای مانده ،نماد هایی از جاو دانگی اندیشه خیر ونیکی های پیشینیان است لذا رسالت همه ی مسلمانان ایجاب می کندتا در پاسداشت این سرمایه ی گران سنگ وتمدن سازتلاش نماید اسلام انسان را به خشوع وفروتنی وکرامت وهم نوع دوستی وپرهیز از حرص وطمع ومال اندوزی زائد ودنیا پرستی دعوت نموده وراه رسیدن به انسانیت ومقام نیکو کاران را بخشش وانفاق درراه خداوند می داند دراین نوشتار سعی شده ضمن تجمیع نظرات مذاهب اربعه در ارتباط با وقف ،مالکیت دروقف وچگونگی اجاره وقف توسط موقوف علیه از نگاه مذاهب اربعه بپردازیم.

کلیدواژه ها: وقف،اجاره،مالکیت،موقوف علیه،مذاهب اربعه