خیر

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

خَیر مقابل شر است. از آن در بابهای طهارت، وقف، نذر وقضاء سخن گفته ‏اند.

معنای لغوی خیر

دهخدا

[ خ َ/ خی ] (ع مص ) تفضیل دادن کسی را بر کسی دیگر. (از منتهی الارب ) (از لسان العرب ) (از تاج العروس ). منه : خار الرجل عنی ؛ خیره خِیراً، خَیراً، خِیَر. خَیرَة. || برگزیدن چیزی را؛ منه : خار الشی ٔ. || نیکو شدن و صاحب خیر گردیدن . منه : خار الرجل خیراً. || نیکویی دادن خدا کسی را در کاری . منه : خار اﷲ لک فی هذا الامر. || غلبه در نیکویی کردن و برگزیدن . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). نیک شدن و غلبه کردن کسی را به بهی و بهترین برگزیدن . (تاج المصادر بیهقی ). [۱]

معین

(خَ) [ ع . ] 1 - (اِ.) نیکویی . 2 - پاداش ، پاداش نیک . 3 - (ص .) صواب . 4 - بابرکت . [۲]

معنای خیر

خیر عبارت است از آنچه کهعقل یا شرع به آن ترغیب کرده است.

احکام خیر

خیر در طهارت

حضور چهل مؤمن در کنار جنازه میت و گفتن این کلمات: «أللَّهُمَّ إنا لانَعْلَمُ مِنْهُ إلاخَیْراً وَأنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنّا؛ خدا یا ما جز خیر از او ندیدیم و تو، به او داناتر از مایی» مستحب است. [۳] کلمات یاد شده، در نماز میت پس از تکبیر چهارم نیز وارد شده است. [۴]

خیر در وقف

هرگاه کسی مالی را در راه خدا، راه ثواب و راه خیر وقف کند- چون هر سه عنوان دارای یک معنایند- می‏تواند آن را در همه راههای نیک و پسندیده، مانند صدقه دادن بهفقرا، دستگیری نیازمندان، ساختن مسجد، مدرسه و پل صرف کند؛ لیکن برخی قدما گفته‏ اند: درآمد وقف به سه بخش تقسیم می‏شود: سبیل اللَّه، سبیل الثواب و سبیل الخیر، اوّلی صرف مجاهدان و حج و عمره، دومی صرف فقرا و مساکین و سومی صرف مستحقان زکات می‏شود.[۵]

خیر در نذر

کسی که نذر کرده مالی را در راه خیر صدقه دهد، می‏تواند آن را به فقرای مؤمن صدقه بدهد یا در راه حج، زیارت مشاهد مشرفه و سایر مصالح مسلمانان هزینه کند؛ لیکن برخی قدما خیر را به فقرا و مساکین و ابن سبیل و بدهکارانی که بدهی شان به جهت نیازمندیهای زندگی است و بردگانمُکاتَب اختصاص داده‏ اند.[۶]

خیر در قضاء

بنابر قول برخی، درشهادت به عدالت کسی این گفته: «از او جز خیر نمی‏دانم» کفایت نمی‏کند. [۷] [۸] [۹]

منابع