شبکه های ملی موسسات و سمن ها در جایگاه رگولاتوری

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

حمیدرضا اشراقی

چکیده

رگولاتوری موضوعی است که اخیرا در سطوح مختلف سازمان ها و سیستم های مدیریتی به کرات به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و هر جا صحبت از نقش های جدید و مشارکت اجتماعی است، از اصطلاح " رگولاتوری" سخن به میان می آید. در لغت‌نامه دهخدا ،رگلاتور، منظم کننده و وسیله نظم در ماشین تعریف شده است همین کلمه در فرهنگ فارسی معین ، وسیلة تنظیم کننده در انواع دستگاه ارایه شده و در فرهنگ عمید نیز بعنوان ابزاری به منظور تنظیم فشار گاز بر روی کپسول‌های گاز و هر نوع ابزار تنظیم‌کننده در ماشین آمده است. اما صرف نظر از معنای لغوی آن ، شاید پرسیده شود که رگولاتوری چیست و چه حوزه هایی را در بر می گیرد؟ به طور کلی رگولاتوری در لغت به معنی کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون است. به عبارتی توجیه یک سازوکار برای کارکرد دقیق است. بنابراین موسسه و یا نهاد رگولاتور براساس قانون وجهت حصول اطمینان از انطباق با مقررات قانونی و نیل به مقاصد و اهداف سازمانی شکل می گیرد. در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با تاسیس معاونت اجتماعی در ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی ، فعالیت هدفمندی برای بستر سازی تشکیل شبکه های ملی در حوزه های مختلف موسسات خیریه و سمن های سلامت انجام شده که به نظر میرسد در آینده نزدیک نوید دهنده اثرات مانده گار در تقویت سرمایه اجتماعی نظام سلامت و حضور ملموس شرکای اجتماعی در جایگاه رگولاتوری و نهایتا حضور آگاهانه اضلاع اساسی نظام سلامت یعنی مردم و خیرین ، موسسات وسمن ها و نهایتا کارگزاران وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در فرایند گذاری طرح تحول سلامت می باشد . هر چند شاید اعتقاد بر این باشد وزارت بهداشت در صنعت دارو تجربه رگولاتوری چند ساله دارد ! اما به نظر میرسد تجربه این امر در بستر ساخت و کارکردهای اجتماعی تجربه ای نوین است که در ساختار معاونت اجتماعی شکل گرفته و اجرایی می شود.در این مطلب ،مختصرا نقش شبکه های ملی سمن ها و موسسات سلامت در جایگاه رگولاتوری و تقویت سرمایه اجتماعی بررسی می شود. تحقیقاتی که در زمینه سنجش و مطالعه سرمایه اجتماعی در ایران صورت گرفته، وضعیت سرمایه اجتماعی را نیازمند تقویت ارزیابی می کنند که حاکی از فضای کم اعتمادی در سطح جامعه است(تاجبخش و همکاران، 1382؛ شارع پور،1380؛ رفیع پور، 1387).

کلیدواژه ها:

شبکه موسسات سمن رگولاتوری سرمایه اجتماعی