موسسه توانمندسازی افق نور هدایت

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات خیریه

حوزه فعالیت خیریه

مددکاری

بین المللی

شرح فعالیت

هدف یا اهداف سازمان بر اساس اساسنامه::

توانمندسازی زنان و جامعه محلی بمنظور توسعه جامعه محلی ارتقاء مهارتهای ظرفیت سنجی مشارکتی با کمک زنان محله و مردم محلی ارتقاء مهارتهای نیازسنجی مارکتی با کمک زنان و مردم محلی ارتقاء مهارتهای برنامه ریزی مشارکتی بر اساس نیازهای شناسایی شده توسط اقشار مختلف جامعه محلی تسهیلگری انجام پروژه های مداخله ای و اجتماع محور توسط زنان و جامعه محلی ارتقاء ظرفیتهای محلی بمنظور نظارت و پیگیری طرحهای مداخله ای ارتقاء ظرفیتهای محل یبمنظور پایش و ارزشیابی طرحهای مداخله ای

اطلاعات تماس

ایمیل

ofogh_empowerment@gmail.com