موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره موسسه

موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان سازمانی غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور یاری رساندن به محرومان و رنجدیدگان بیمار و ارائه کمک های انسان دوستانه به نیازمندان و بیماران فعالیت می نمایند.

اعضای این موسسه خیرینی متشکل از پزشکان،پیراپزشکان، متخصصین امور آموزشی،بهداشتی وتوانبخشی و مدیرانی هستند.که با توجه به توانایی هاو اختیارات و تخصص های مختلف کمکهای ارزنده ای را در سطح شهر برای حمایت از فعالیت موسسه به‌طور داوطلبانه ارائه می کنند.

اهداف موسسه

۱- تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت نیازمندان از خدمات درمانی

۲- توجه به کرامت های انسانی جامعه،گسترش فرهنگ انفاق و زدودن فقر و بیماری از چهره جامعه

۳- تلاش در راستای توصیه ائمه و پیشوایان دینی در جهت رسیدگی به حال محرومان و مستضعفین جامعه

۴- ترغیب جامعه،مراکز بهداشتی،درمانی به امر نیکوکاری در راستای وظائف اسلامی و انسانی

۵- فراهم نمودن زمینه های مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی، بهداشتی،درمانی،آموزشی،مشاوره ای و توانبخشی مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود جامعه

وظایف موسسه

۱- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های سالانه،میان مدت و ترسیم افق بلند مدت برای توسعه با توجه به موانع و مشکلات موجود.

۲- توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت داوطلبانه و خیر خواهانه در میان پزشکان و سایر گروههای پزشکی و پیراپزشکی.

۳- کوشش در جهت تمهید زمینه های مناسب و تدوین برنامه های ویژه جهت استفاده و بهره گیری موثر از توان مراکز درمانی پزشکان و افراد خیر و توجیه آنان به منظور جلب همکاری و مساعدت ایشان از طریق برگزاری نشست های مشترک.

۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های موسسه به منظور بهبود کیفیت خدمات.

۵- تنظیم دستور العمل ها،بخشنامه ها و مقررات جاری موسسه حسب نیازهای موجود.

۶- گسترش فضای اعتماد و تعامل میان موسسه خیریه امدادگران عاشورا و سایر موسسات غیر دولتی خیریه ای جهت استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های موجود آنان برای معرفی نیازمندان و ارائه تسهیلات به آنان.

منبع

http://kashanemdad.ir/